işletme yüksek lisans dersleri nelerdir

işletme yüksek lisans dersleri nelerdir, işletme yüksek lisansta hangi dersler verilmekte, zorunlu dersler seçmeli dersler nelerdir, işletme yüksek lisans öğrencisiyim almam gerekli olan zorunlu dersler hangileri, seçmeli dersler hangileri 

 

 • İşletme Yönetimi
 • Pazarlama Yönetimi
 • Yönetim ve Organizasyon1
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • Stratejik Yönetim
 • Dönem Projesi
 • Finansal Yönetim
 • Finansal Muhasebe
 • Halkla İlişkiler ve İletişim
 • Finansal Kurumlar Yönetimi
 • Yönetim Muhasebesi
 • Maliyet Muhasebesi
 • Toplam Kalite Yönetimi
 • Üretim Yönetimi
 • Araştırma Yöntemleri
 • Liderlik Teorileri
 • Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi

Kamu Hukuku Yüksek Lisans dersler

Kamu Hukuku Yüksek Lisans dersler nelerdir, hangi dersler verilmekte, Kamu Hukuku Yüksek Lisans öğrencisiyim hangi dersler zorunlu, hangi dersler veriliyor

 

 • DERS ADI
 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Başvuru Yöntemleri
 • İnsan Hakları Hukuku
 • TIP Ceza Hukuku veya Hasta - Hekim Hakları ve Davaları
 • Anayasa Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması Veya İfade Özgürlüğü hakkı
 • DERS ADI
 • Uluslararası Nitelikte Olmayan Silahlı Çatışmalar Hukuku
 • Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İnfazı
 • Seminer
 • İdari Yargıda Adil Yargılanma Hakkı
 • İşkence ve Kötü Muamele Yasağı Veya İlaç Üreticisinin Hukuki Sorumluluğu
 • Uluslararası Ceza Mahkemesi veya uluslararası ceza hukuku
 •  
 • BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ VE TÜRKİYE
 • Uluslararası Hukukta Kuvvet Kullanımı
 • Uluslararası Hukukta Devletlerin Tanınması
 • Yargıcın Davranış İlkeleri
 • İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarında Adil Yargılanma Hakkı

 

 Yüksek lisans tez merkezi hakkında bilgi almak ve tez örneklerini incelemek için tıklayın

Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans dersler

Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans dersler nelerdir, hangi dersler verilmekte, Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans yapan öğrenciler hangi dersleri almak zorunda

 

 • Ders Adı (lecture)
 • Psikolojiye Giriş I (Introduction to Psychology I)
 • Sosyal Psikoloji (Social Psychology)
 • Sosyal Psikoloji Tarihi (History of Social Psychology)
 • Gelişim Psikolojisi (Development Psychology)
 • Ders Adı (lecture)
 • Psikolojiye Giriş II (Introduction to Psychology II)
 • Kişilik Kuramları (Personality Theories)
 • Sosyal Psikolojinin Temel Kavramları (Basic Concepts of Social Psychology)
 • Metodoloji (Methodology)
 • Seminer (Seminar)
 • Ders Adı (lecture)
 • Tez (Thesis)

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans dersler

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans dersler nelerdir, hangi dersleri almak zorunlu , hangi dersler verilmekte, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans yapan öğrenciler hangi derslere girmesi zorunlu 

 

 • Ders Adı (lecture)
 • Psikolojiye Giriş I (Introduction to Psychology I)
 • Sosyal Psikoloji (Social Psychology)
 • ÇAĞDAŞ ENDÜSTRİYEL MESELELER (MODERN INDUSTRIAL ISSUES)
 • Gelişim Psikolojisi (Development Psychology)
 • Ders Adı (lecture)
 • Psikolojiye Giriş II (Introduction to Psychology II)
 • ÇALIŞMA HAYATININ ÇAĞDAŞ MESELELERİ (WORKING LIFE OF CONTEMPORARY ISSUES)
 • TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE LİDERLİK (TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND LEADERSHIP)
 • Metodoloji (Methodology)
 • Seminer (Seminar)
 • Ders Adı (lecture)
 • Tez (Thesis)

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans dersler

 

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans dersler nelerdir, hangi dersler verilmektedir, ders adları nelerdir diye soran birçok yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. 

 

 • Ders Adı (lecture)
 • Psikolojiye Giriş I (Introduction to Psychology I)
 • Sosyal Psikoloji (Social Psychology)
 • Sağlık Psikolojisi (Health Psychology)
 • Gelişim Psikolojisi (Development Psychology)
 • Ders Adı (lecture)
 • Psikolojiye Giriş II (Introduction to Psychology II)
 • Psikoterapi Yöntemleri (Psychoteraphy Methods)
 • Normaldışı Davranışlar (Abnormal Behaviours)
 • Metodoloji (Methodology)
 • Seminer (Seminar)
 • Ders Adı (lecture)
 • Tez (Thesis)

 

Diğer Makaleler...

JSN Sky template designed by JoomlaShine.com