Uluslararası ilişkiler

Yüksek Lisans öğrencilerinin Uluslararası ilişkiler konulu ödevinde ve tezinde destek veriyoruz. Uluslararası master programlarında öğrenim gören yüksek lisans öğrencilerine verilen ödevler ile ilgili danışmanlık desteği vermekteyiz. Ödev yanında prohe hazırlama ve tez hazırlama ile ilgili yaşadıkları sorunlarda destek vermekteyiz.

Uluslararası ilişkiler yüksek lisans öğrencilerine Türkçe ve İngilizce olarak destek vermekteyiz. 

 

 

 

Uluslararası Yüksek Lisans Dersleri Nelerdir

 • 20. Yüzyıl'da Dünya Tarihi
 • Avrupa Birliği Politik Sistemi
 • Avrupa Devletler Sistemi ve Doğu Sorunu
 • Bilimsel Araştırma ve Yazma
 • Değişen Orta Doğu
 • Dış Politika Analizi
 • Güvenlik Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar
 • İnsani Müdahalelerin Etik ve Siyaseti
 • Karşılaştırmalı Siyaset
 • Milliyetçilik Teorileri ve Türk Kimliği
 • Seminer
 • Tez Çalışması
 • Transatlantik Güvenlik
 • Türkiye-AB İlişkileri
 • Uluslararası Güvenlik Sorunları.
 • Uluslararası Hukukta Temel Hak ve Özgürlükler
 • ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • Uluslararası İlişkiler Teorileri
 • Uzmanlık Alan Dersi
 • AB ve ABD: Transatlantik Iliskiler
 • Amerikan Dış Politikası
 • Araştırma Yöntemleri
 • Avrupa Birliği
 • Avrupa Birliği Genişleme Süreci
 • Avrupa Birliği Hukuku
 • Avrupa Birliği İnsan Hakları Politikası
 • Avrupa Birliği Kurumsal Yapısı
 • Avrupa Birliği Savunma ve Dış Politikası
 • Avrupa Birliği Siyasi Bütünleşmesi
 • Avrupa Birliği'nde Güncel Sorunlar
 • Avrupa Birliği'nin Ekonomik Bütünleşmesi
 • Dünden Bugüne Balkanlar
 • Dünden Bugüne Diplomasi
 • Dünden Bugüne Ortadoğu
 • Dünden Bugüne Rusya ve Orta Asya
 • Dünden Bugüne Yükselen Çin
 • Siyasi Tarih
 • Tez Çalışması
 • Tez Çalışması
 • Türk Dış Politikası
 • Türkiye-AB İlişkileri
 • Uluslararası Hukuk
 • Uluslararası İlişkiler Teorisi
 • Uluslararası Örgütler

 

Uluslararası Yüksek Lİsans Programı açılan üniversiteler

 

 • İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • İstanbul
 • İzmir Kâtip Çelebi
 • Karabük
 • Kırıkkale
 • Kocaeli
 • Koç
 • Necmettin Erbakan
 • Okan Üniversitesi
 • Sakarya
 • Selçuk
 • Süleyman Demirel
 • Uludağ
 • Yalova Üniversitesi
 • Zirve
 • Abant İzzet Baysal
 • Ankara
 • Atılım
 • Başkent Üniversitesi
 • Bilkent Üniversitesi
 • Gazi
 • Hacettepe
 • İpek
 • Orta Doğu Teknik
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji
 • Ufuk
 • Yıldırım Beyazıt
 • Antalya
 • İstanbul Bilgi
 • Fatih Üniversitesi

 

 

 

JSN Sky template designed by JoomlaShine.com