Tarih

Yüksek Lisans öğrencilerinin Tarih konulu ödevinde ve tezinde destek veriyoruz.

 

Tarih Yüksek Lisans Tezi yazdırmak istiyorum diyen yüksek lisans öğrencilerine akademik destek vermekteyiz. Üniversitelerin Tarih bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler için ödev hazırlama,literatür taraması, literatür araştırması, proje yapma, makale yazma, essay yazma, taz yazımı, tez düzenlemesi, intihal oranı düşürme, tez konusu belirleme, proje konusu belirleme, tez önerisi hazırlama konularında destek vermekteyiz. Tarih yüksek lisans tercih edilen bölümlerden biri olduğu için bize gelen akademik çalışma hakkında kısa sürede öğrencilere yardımcı olmaktayız.
Tarih bölümü açılan üniversitelerde okuyan öğrencilere hem Türkçe hem de ingilizce dil desteği sunmaktayız. Yüksek lisans ödevlerini deneyimli, birçok yüksek lisans tez yazım aşamasında bulunan yüksek lisansını tamamlamış, doktorasını yapan akademisyenler tarafından yapılmaktadır.

Sadece Tarih yüksek lisans öğrencilerine değil aynı zamanda doktora öğrencilerine de aldıkları derslerde yardımcı olmaktayız. Tüm akademik çalışmalar gizlilik içinde yapılmakta ve 3. kişilere bilgi asla verilmemektedir .
Tarih hangi üniversitelerde var, başvuru şartları nedir, nasıl bir bölümdür, avantajları, dezavantajları , ya da başka hangi bölümler tercih edilmeli, bölüm Türkçe mi yoksa ingilizce mi gibi bize birçok soru sorulmaktadır.

Tarih eğitimi alan yüksek lisans öğrencilerine verdiğimiz akademik hizmetler
Ödev : Tarih yüksek lisans öğrencileri için ödev yapıyoruz.
Soru : Yüksek lisans Tarih eğitimi alan öğrencilere sorularında destek veriyoruz.
Proje : Tarih yüksek lisans ile ilgili projelerinizde size destek veriyoruz
Makale : Tarih yüksek lisans öğrencilerine makale yazma, makale hazırlama desteği verilir.
Assignment: İngilizce yüksek lisans, ingilizce MBA , ingilizce master yapan öğrencilere assignment ödevlerinde yardımcı oluyoruz
Tez yazımı: Tarih yüksek lisans öğrencilerine ingilizce ve türkçe olarak tez yazımı yapmaktayız.
Tez düzenlemesi : Tarih yüksek lisans, MBA öğrencileri , master öğrencileri için tez düzenlemesi yardım verilir.


Tarih Yüksek Lisansta verilen dersler

 • osmanlı tarihi
 • osmanlı teşkilat tarihi
 • osmanlı fikir hareketleri
 • osmanlı iktisat tarihi
 • çağdaş türk dünyası
 • yakınçağ asya siyasi tarihi
 • osmanlı paleoğrafyası tarihi
 • ilk müslüman türk dev.tarihi
 • anadolu türk tarihi
 • osmanlı devletinin kuruluş t.
 • türk kültür tarihi
 • tarih metodolojisi
 • yakınçağ ortadoğu siyasi tarihi
 • yakınçağ türk dünyası
 • osmanlı ıslahat hareketleri
 • türk demokrasi tarih
 • türk basın tarihi
 • avrupa iktisat tarihi
 • tarihi bibliyografya
 • t.c. iktisat tarihi
 • osmanlı tarihi metinleri
 • sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri
 • tarihi coğrafya
 • cumhuriyet dönemi tarih metinleri
 • türk hukuk tarihi
 • avrupa siyasi tarihi
 • 1917 rus ihtilali ve türk dünyası bağımsızlık hareketleri
 • 20. yüzyıl avrupa tarihi
 • 20. yüzyıl seyahatler tarihi
 • anabilim dalı semineri
 • anadolu mezopotamya ilişkileri
 • anadolu türk tarihi ve kültürü
 • anadolu’da din ve düşünce tarihi
 • atatürkçü düşünce sistemi ve uygulamaları
 • balkan tarihi
 • bilgi toplumu ve kültürel değişim
 • bilimsel araştırma metodları
 • cumhuriyet dönemi türk dış politikası
 • cumhuriyet dönemi yenileşme tarihi
 • cumhuriyet döneminde iktisat politikaları
 • cumhuriyet tarihi kaynakları ve metodolojisi
 • çağdaş türk dünyası yenileşme hareketleri
 • değişimin metodolojik ve felsefi temelleri
 • din-devlet ilişkileri tarihi
 • emevi abbasi tarihi
 • eskiçağ düşünce tarihi
 • eskiçağ medeniyetleri tarihi
 • eskiçağ şehirleri
 • eskiçağ tarihi
 • fransız ihtilali ve osmanlı devleti
 • genel türk tarihi
 • islam medeniyet ve müesseseleri tarihi
 • islam tarihinde usul ve tenkit
 • islami dönem anadolu türk kültür tarihi
 • islamiyetin doğuşu ve dört halife dönemi
 • işaret dili
 • m.ö ıı. ve ı. binde anadolu kültür tarihi
 • milli mücadele dönemi basını
 • modern ortadoğu tarihi
 • modernleşme kuramı ve türk modernleşmesi
 • ortaçağ avrupa tarihi
 • ortaçağ tarihi
 • ortaçağ tarihi kaynakları
 • oryantalizm
 • osmanlı anayasaları
 • osmanlı basın yayın tarihi
 • osmanlı bilim ve kültür tarihi
 • osmanlı denizcilik tarihi
 • osmanlı devlet teşkilatı
 • osmanlı din ve düşünce tarihi
 • osmanlı diplomatikası
 • osmanlı diplomatikasına giriş
 • osmanlı kurumlar tarihi
 • osmanlı merkez teşkilatında değişim
 • osmanlı mısır ilişkileri
 • osmanlı sosyo ekonomik tarihi
 • osmanlı taşra teşkilatında değişim
 • osmanlı türkçesi ve paleografyasına giriş
 • osmanlı vakanivüsleri
 • osmanlı yenileşme tarihi
 • osmanlıca ı
 • osmanlıca ıı
 • osmanlıca tarihi metinler ve arşiv vesikaları
 • selçuklu devlet teşkilatı
 • tarih felsefesi
 • tarih metodolojisinde yazma teknikleri
 • tarih ve edebiyat
 • tarih yazıcılığı
 • tez çalışmaları
 • tez çalışmaları ıı
 • türk demokrasi tarihi
 • türk düşünce tarihi
 • türk tarihi coğrafyası
 • türk-ermeni ilişkileri tarihi
 • türkiye cumhuriyeti tarihi ı
 • türkiye’de göç ve kentleşme
 • türkler ve islamiyet
 • uluslar arası ilişkiler tarihi ı
 • uluslar arası ilişkiler tarihi ıı
 • uzmanlık alan dersi
 • yakınçağ osmanlı yenileşme tarihi
 • yakınçağ tarihi
 • yeniçağ tarihi
 • yeniçağ tarihinde kavramlar yöntemler ve yorumlama
 • yeniçağ’da osmanlı imp. ve avrupa: diplomasi ve ticaret
 • yüksek lisans bahar dönemi seçmeli dersleri
 • yüksek lisans güz dönemi seçmeli dersleri

Tarih Yüksek Lisans Bölüm açan Üniversiteler

 • Bahçeşehir 
 • Adıyaman 
 • Adnan Menderes 
 • Afyon Kocatepe 
 • Ahi Evran 
 • Amasya 
 • Anadolu 
 • Ankara 
 • Antalya 
 • Artvin Çoruh 
 • Balıkesir 
 • Batman 
 • Beykent 
 • Bilecik Şeyh Edebali 
 • Bingöl 
 • Boğaziçi 
 • Bozok 
 • Cumhuriyet 
 • Çanakkale Onsekiz Mart 
 • Çankırı Karatekin 
 • Dicle 
 • Erzurum Teknik 
 • Fatih Sultan Mehmet 
 • Fatih 
 • Fırat 
 • Gaziantep 
 • Gaziosmanpaşa 
 • Giresun 
 • Hacettepe 
 • Harran 
 • Hitit 
 • İstanbul 29 Mayıs 
 • İstanbul Bilgi 
 • İstanbul Medeniyet 
 • İstanbul Şehir 
 • İzmir Kâtip Çelebi 
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam 
 • Karabük 
 • Karadeniz Teknik 
 • Kastamonu 
 • Kırıkkale 
 • Kilis 7 Aralık 
 • Kocaeli 
 • Mardin Artuklu 
 • Mersin 
 • Muğla Sıtkı Koçman 
 • Mustafa Kemal 
 • Necmettin Erbakan 
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
 • Ondokuz Mayıs 
 • Ordu 
 • Orta Doğu Teknik 
 • Pamukkale 
 • Sabancı 
 • Selçuk 
 • Süleyman Demirel 
 • Uludağ 
 • Uşak 
 • Yeditepe 
 • Yıldırım Beyazıt 
 • Yüzüncü Yıl

 

JSN Sky template designed by JoomlaShine.com