Hukuk

Yüksek Lisans öğrencilerinin Hukuk konulu ödevinde ve tezinde destek veriyoruz. Hukuk fakültesinde yüksek lisans yapan öğrencilere tez yazma desteği sunuyoruz. Kamu hukuku, iş hukuku, sağlık hukuku, denizcilik hukuku ve diğer alt  bölümlerinde okuyan öğrencilere tez yazma ve tez düzenlemesinde danışmanlık desteğinde bulunuyoruz. 

Hukuk yüksek lisans öğrencilerine ödev makale ve tez lerinde yardımcı olmaktayız. Hukuk yüksek lisans uzaktan eğitim bölümlerinde okuyan öğrenciler için de destek sunuyoruz. Hukuk tezleriniz için bizi arayın, çalışmalarınızda yardımcı olalım. 

 

Hukuk eğitimi alan yüksek lisans öğrencilerine verdiğimiz akademik hizmetler

Ödev : hukuk yüksek lisans öğrencileri için ödev yapıyoruz.

Soru : Yüksek lisans hukuk eğitimi alan öğrencilere sorularında destek veriyoruz.

Proje : hukuk yüksek lisans ile ilgili projelerinizde size destek veriyoruz

Makale : hukuk yüksek lisans öğrencilerine makale yazma, makale hazırlama desteği verilir.

Assignment: İngilizce yüksek lisans, ingilizce MBA , ingilizce master yapan öğrencilere assignment ödevlerinde yardımcı oluyoruz

Tez yazımı: hukuk yüksek lisans öğrencilerine ingilizce ve türkçe olarak tez yazımı yapmaktayız.

Tez düzenlemesi : hukuk yüksek lisans, MBA öğrencileri , master öğrencileri için tez düzenlemesi yardım verilir.

 

Kamu-Özel Hukuk Yüksek Lisansta Verilen Dersler

 • Aile Hukukunda Mal Rejimleri
 • Anonim Şirketlerde Genel Kurul
 • Anonim Şirketlerde Genel Kurul
 • Aracılık Hukuku
 • Aracılık Hukuku
 • Banka Kredi Sözleşmeleri
 • Çek Uygulamaları
 • Çek Uygulamaları
 • Güncel Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamaları
 • Haciz Hukuku
 • Haciz Hukuku
 • Hukukta Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • İsimsiz Sözleşmeler
 • İş Hukukunun Güncel Sorunları
 • İş Hukukunun Güncel Sorunları
 • Limited Şirketlerde Ortaklıktan Ayrılma
 • Marka ve Haksız Rekabet Hukuku
 • Marka ve Haksız Rekabet Hukuku
 • Medeni Usul Hukukunun Güncel Sorunları
 • Milletlerarası Özel Hukukta Akitler
 • Sorumluluk Sigortaları
 • Sorumluluk Sigortaları
 • Taşıma Hukuku Uygulamaları
 • Taşıma Hukuku Uygulamaları
 • Teminat Hukuku
 • Uzmanlık Alan Dersi
 • Uzmanlık Alan Dersi
 • Yeni Ticaret Kanununa Göre Tek Ortaklı Şirket

 

Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans Dersleri

 • Milletlerarası Ticari Tahkim
 • Rekabet Hukukunun Genel Esasları
 • Tüketicinin Korunması Hukuku
 • Bankacılık Suçları
 • Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku
 • Hukukçu Olmayanlar için Temel Ticaret ve Borçlar Hukuk
 • Bireysel İş Hukukunun Güncel Sorunları
 • Negotiating International Business Contracts
 • Hukukçular için Temel Muhasebe ve Finans
 • Deniz Ticareti Hukukunda Güncel Gelişmeler
 • Vergi Hukukunda Güncel Gelişmeler
 • International Environmental Law
 • Competition Policy and International Trade
 • Law and Practice of International Finance and Banking
 • Tasarım Hukuku
 • Marka Hukuku
 • Kira Hukuku
 • Legal English
 • Milletlerarası Ticari Uyuşmazlıklara Özgü Usul Hukuku Problemleri
 • Aircraft Financing Methods and Applicable Law
 • Özel Hukukta Geçici Hukuki Koruma
 • Uluslararası Ticaret Hukuku
 • Sigorta Hukukunun Güncel Sorunları
 • Teminat Hukuku
 • Hukukçular için Temel İşletme ve Ekonomi
 • Elektronik Ticaret Hukuku
 • Uygulamalı Rekabet Hukuku
 • Uygulamalı Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Veri Koruması Hukuku
 • Hukukun Ekonomik Analizi
 • Dünya Ticaret Hukuku ve Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Yolları
 • Toplu İş Hukukunun Güncel Sorunları
 • Görsel İşitsel Eserler Hukuku
 • Legal English
 • Hukuk Bürosu Yönetimi
 • Ticaret Hukukunda Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması ve Devralmalar
 • İlaç Patenti Hukuku
 • International Copyright Law
 • Intellectual Property, Electronic Commerce and WIPO Arbitration
 • Introduction to International Climate Change Law
 • Sözleşmesel Sorumluluk
 • Finansal Piyasalar Hukuku
 • Özel Hukukta Geçici Hukuki Koruma

 

 İnsan Hakları Hukuku Yüksek Lisansta verilen dersler

 • Hak Kuramı
 • İnsan Hakları Aktivizmi I
 • Kadının İnsan Hakları
 • Mülteci Hukuku
 • Hukukta Ayrımcılık Yasağı
 • Uluslararası İnsancıl Hukuk
 • AİHS'de Yaşama Hakkı, İşkence Yasağı ve Özgürlük Hakkı
 • Legal English
 • Siyasi Suçlar ve Düşman Ceza Hukuku
 • Onarıcı Adalet: Teori ve Uygulama
 • Anayasa ve İHAS'da Demokratik Toplum
 • Hukuk Araştırmalarında Sosyal Bilim Yöntemleri
 • Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk
 • AİHM Kararlarında Usul Hukukuna İlişkin Hak ve İlkeler
 • İnsan Hakları Aktivizmi II
 • Ceza Adaleti Sistemi ve Suçla Mücadele Politikaları
 • İş Dünyası ve İnsan Hakları
 • Legal English
 • Hukuka Eleştirel Yaklaşımlar
 • Ulusal İnsan Hakları Koruma Usulleri
 • LKent Hakkı
 • Ceza Muhakemesi Hukukunda Özgürlüklerin ve Bireyin Korunması
 • Cinsel Azınlıkların Bireysel Hakları
 • Sinema ve İnsan Hakları

Özel Hukuk Yüksek Lisans Bölümü olan üniversiteler

 

 • İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Çağ Üniversitesi
 • Dicle Üniversitesi
 • Doğuş Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Erciyes Üniversitesi
 • Erzincan Üniversitesi
 • Galatasaray Üniversitesi
 • Hasan Kalyoncu Üniversitesi
 • İstanbul Kültür Üniversitesi
 • İstanbul Medipol Üniversitesi
 • İstanbul Şehir Üniversitesi
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Gediz Üniversitesi
 • İstanbul Üniversitesi
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi
 • Kadir Has Üniversitesi
 • Kırıkkale Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Koç Üniversitesi
 • Maltepe Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Melikşah Üniversitesi
 • Mevlana Üniversitesi
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
 • Özyeğin Üniversitesi
 • Selçuk Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • Zirve Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • Bilkent Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Turgut Özal Üniversitesi
 • Ufuk Üniversitesi
 • Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
 • Antalya Üniversitesi


İngiltere'de yüksek lisans yapan hukukçular var mı?
 

 • lund üniversitesi'nde insan hakları hukuku masteri
 • hukuk Yüksek lisans-ortalama faktörü
 • yüksek lisans-staj
 • Ekonomi Yüksek Lisansı Sonrasında Hukuk Doktorası
 • Master Konusu Hakkında Sorularım
 • Yüksek lisans yapmış bir hukukçu ne koşullarda bir iş bulabilir?
 • Tübitak Yurtdışı Bursları??
 • Hakimlik Yaparken Aynı Zamanda Akademik Kariyer Yapılabilir Mi?
 • Kocaeli Üniversitesi Yüksek Lisans Mülakatı
 • Son Sene Ve Yüksek Lisans Merakım
 • Uluslararası Ticaret Yurtdışında Yüksek Lisans
 • Münih Maximilian Üniversitesi'nin yüksek lisans (LL.M) koşulları?
 • Fransa'da Hukuk Yüksek Lisans Eğitimi
 • Selçuk Üniv.de yüksek lisans
 • DEÜ ekonomi hukuku yüksek lisansı
 • İngiltere'de Legal Studies Programı Hakkında Bilginiz Var Mı?
 • Kamu Hukuku Yüksek Lisansı
 • Marmara hukuk mezunu olup yurtdışında master yapmak
 • akademik kariyerde avukatlık stajının yeri önemi?
 • ÖYP Nedir?
 • dokuz eylül özel hukuk doktora programı sınavı
 • Marmara Üniversitesi özel hukuk yüksek lisans mülakat soruları
 • Marmara Ünv. Yüksek Lisans
 • Uluslararası Ticaret Hukuku İle İlgili
 • Üniversite harici yüksek lisans
 • İngiltere'de Yüksek Lisans Eğitimi?
 • çalışırken okunabilecek üniversiteler

 

 

  Yüksek lisans tez merkezi hakkında bilgi almak ve tez örneklerini incelemek için tıklayın

JSN Sky template designed by JoomlaShine.com