Endüstri

Yüksek Lisans öğrencilerinin Endüstri mühendisliği konulu ödevinde ve tezinde destek veriyoruz. Endüstri Mühendisliği, hem ekonomi hem de mühendislik bilimlerının birleşiminden oluştuğu için kapsamı itibari ile oldukça geniştir. Tez Merkezimize gelen yüksek lisans tez taleplerinin büyük çoğunluğu endüstri mühendisliğine aittir. Ekip olarak tez yazan danışmanlarımızın belli bir bölümü endüstri mühendisliğinde yüksek lisans tezini tamamlamış üstelik endüstri mühendisliğinde doktorasını tamamlamış akademisyenlerden oluşur. Bu yüzden yüksek lisansınızı endüstri ile ilgili bir alanda yapacaksanız bizi arayın , yüksek lisans tezinizi kısa zamanda yapalım ve size teslim edelim. 

Endüstri mühendisliğinde okutulan dersler lisansta ; Fizik, Kimya, İşletme Yönetimi, Endüstri Sosyolojisi, Teknik Resim, Yabancı Dil, Malzeme, Mukavemet, Ekonomi, Bilgi İşlem, Yöneylem Araştırması, İstatistik, İş Etüdü, Üretim Yöntemleri, Nümerik (Sayısal) Analiz, Tesis Planlaması, Üretim Planlaması, Kalite Kontrolü, Şebeke Analizi, Lineer Cebir, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ergonomi, Sistem Analizi, İş Hukuku, Olurluluk Raporları (Fizibilite), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türkçe gibi dersler verilir ve bitirme ödevi istenir. Yüksek lisansta ise bu derslerin bir aşama daha yüksek dersleri işlenmektedir.

Endüstri mühendisliği yüksek lisans için gelen tez taleplerinde;  proje yönetimi,danışmanlik,üretim planlaması, simulasyon, inventory yonetimi gibi dersler ağırlıktadır. 

 

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü endüstri mühendisliği, mühendislik yönetimi, eniyileme ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında araştırmalar yürütür. Araştırma çalışmaları aşağıdaki dallarda yoğunlaşmıştır:

 • Üretim ve İşlemler Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Entelektüel Sermaye ve Bilgi Yönetimi
 • Matematiksel Programlama
 • Karar Analizi
 • Kalite Yönetimi
 • Bulanık Mantık ve Sezgisel Yöntemler ile Endüstri Mühendisliği Uygulamaları

 Yüksek Lisans Endüstri Ders Konuları

 •  BAKIM, YENİLEME VE GÜVENİLİRLİK
 • ÇOK AMAÇLI VE ÇOK KRİTERLİ PROGRAMLAMA
 • DİNAMİK VE STOKASTİK PROGRAMLAMA
 • DÖNEM ÖDEVİ
 • ENVANTER SİSTEMLERİ ÇÖZÜMLEMESİ
 • GELİR YÖNETİM VE FİYATLANDIRMA
 • HESAPLAMALI LOJİSTİK
 • INNOVASYON YÖNETİMİ
 • İLERİ MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ
 • İMALAT SİSTEMLERİNİN BENZETİMİ
 • İMALAT SİSTEMLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ
 • İNSAN FAKTÖR MÜHENDİSLİĞİ
 • KISIT PROGRAMLAMA
 • KURUMSAL MODELLEME VE ENTEGRASYON
 • NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER
 • OPERASYONLAR PLANLAMA VE ÇİZELGELEME
 • OPTİMİZASYONUN TEMELLERİ
 • OTOMATİK İMALAT SİSTEMLERİNİN ANALİZİ
 • PETRİ AĞLARINI KULLANARAK İMALAT SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE ANALİZİ
 • RİSK DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ
 • SEÇMELİ DERSLER
 • SERVİS SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE PLANLANMASI
 • SİSTEM BENZETİMİ
 • SÜRDÜRÜLÜLEBİLİR MÜHENDİSLİK
 • TASARIM VE ÜRETİMDE BİLİŞSEL ZEKA
 • TAŞIMA VE TEDARİK ZİNCİRİ SİSTEMLERİ
 • TESİS PLANLAMA VE TASARIMI
 • TOPLAM KALİTE TEKNİKLERİ
 • UYGULAMALI MATEMATİK
 • UYGULAMALI META-SEZGİSELLER
 • YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ
 • YANIT YÜZEYİ METODOLOJİSİ VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI
 • YÖNETİM İÇİN TAHMİNLEME VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
 • YÖNETİM KONTROL SİSTEMLERİ VE BÜTÇELEME
 • BAKIM, YENİLEME VE GÜVENİLİRLİK
 • ÇOK AMAÇLI VE ÇOK KRİTERLİ PROGRAMLAMA
 • DİNAMİK VE STOKASTİK PROGRAMLAMA
 • DÖNEM ÖDEVİ
 • ENVANTER SİSTEMLERİ ÇÖZÜMLEMESİ
 • GELİR YÖNETİM VE FİYATLANDIRMA
 • HESAPLAMALI LOJİSTİK
 • INNOVASYON YÖNETİMİ
 • İLERİ MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ
 • İMALAT SİSTEMLERİNİN BENZETİMİ
 • İMALAT SİSTEMLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ
 • İNSAN FAKTÖR MÜHENDİSLİĞİ
 • KISIT PROGRAMLAMA
 • KURUMSAL MODELLEME VE ENTEGRASYON
 • NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER
 • OPERASYONLAR PLANLAMA VE ÇİZELGELEME
 • OPTİMİZASYONUN TEMELLERİ
 • OTOMATİK İMALAT SİSTEMLERİNİN ANALİZİ
 • PETRİ AĞLARINI KULLANARAK İMALAT SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE ANALİZİ
 • RİSK DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ
 • SEÇMELİ DERSLER
 • SERVİS SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE PLANLANMASI
 • SİSTEM BENZETİMİ
 • SÜRDÜRÜLÜLEBİLİR MÜHENDİSLİK
 • TASARIM VE ÜRETİMDE BİLİŞSEL ZEKA
 • TAŞIMA VE TEDARİK ZİNCİRİ SİSTEMLERİ
 • TESİS PLANLAMA VE TASARIMI
 • TOPLAM KALİTE TEKNİKLERİ
 • UYGULAMALI MATEMATİK
 • UYGULAMALI META-SEZGİSELLER
 • YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ
 • YANIT YÜZEYİ METODOLOJİSİ VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI
 • YÖNETİM İÇİN TAHMİNLEME VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
 • YÖNETİM KONTROL SİSTEMLERİ VE BÜTÇELEME
 • Ağ Teorisi ve Proje Çizelgeleme
 • Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
 • Bilgisayar Yardımıyla Tasarım
 • Bilgisayarla Bütünleşik İmalat
 • Çizelgeleme Teorisi
 • Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
 • Deney Tasarımı
 • Endüstri Mühendisliği ve Prensipleri
 • Endüstri Mühendisliğinde Güncel Konular
 • Endüstride Finansal Analiz
 • Endüstriyel Robotlar
 • Envanter Yönetimi
 • Esnek Üretim Sistemleri
 • Güvenirlik ve Kalite Güvence Sistemleri
 • İleri Dinamik Programlama
 • İleri Mühendislik Matematiği
 • İleri Yöneylem Araştırması
 • İstatistiksel Karar Verme
 • İş Etüdü ve Ergonomi
 • Kalite Mühendisliği
 • Kalite Planlama ve Mühendisliği
 • Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP ve Uygulamaları
 • Malzeme İhtiyaç ve Üretim Kaynakları Planlaması
 • Matematiksel Programlama
 • Olasılık ve İstatistik
 • Portföy Yönetimi
 • Seminer
 • Stokastik Süreçler
 • Stratejik Yönetim
 • Tahmin ve Zaman Serileri Analizi
 • Tamsayı Programlama
 • Teknoloji Yönetimi
 • Tesis Yeri Seçimi ve İşyeri Düzenleme
 • Üretim Planlama ve Kontrol
 • Üretim Sistemleri
 • Üretim Sistemleri Tasarımı ve Analizi
 • Üretim Stratejileri
 • Üretim ve Servis Sistemleri Simülasyonu ve Modellemesi
 • Üretim/Operasyon Yönetimi
 • Veri İşleme Sistemleri
 • Veri Madenciliği
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Yöneylem Araştırması
 • Yöneylem Araştırmasında Güncel Konular
 • Yüksek Lisans Dönem Projesi
 • Network Theory and Project Scheduling
 • Quality Engineering
 • Design of Experiments
 • Simulation Modeling of Production and Service Systems
 • Ergonomics
 • Stochastic Processes
 • Introduction to Scheduling
 • Information Processing Systems
 • Multivariate Statistical Analysis
 • Design and Analysis of Manufacturing Systems
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Intelligent Manufacturing Systems
 • Advanced Manufacturing Systems
 • Network Theory and Project Scheduling
 • Quality Engineering
 • Design of Experiments
 • Simulation Modeling of Production and Service Systems
 • Ergonomics
 • Stochastic Processes
 • Advanced Production Planning and Control
 • Introduction to Scheduling
 • Information Processing Systems
 • Multivariate Statistical Analysis
 • Design and Analysis of Manufacturing Systems
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Information Security Management
 • Intelligent Manufacturing Systems
 • Computer Integrated Manufacturing in Industrial Engineering
 • Computer Aided Design
 • Dynamic Programming
 • Advanced Manufacturing Systems
 • Flexible Manufacturing Systems
 • Financial Analysis
 • Industrial Robotics
 • Manufacturing Strategies
 • Integer Programming
 • Forecasting and Time Series Analysis
 • Inventory Management
 • Portfolio Management
 • Reliability and Quality Assurance Systems
 • Statistical Decision Making
 • Data Mining
 • Special Topics in Operations Research 
 • Special Topics in Industrial Engineering 
 • Performance Analysis
 • Productivity Management
 • Data Envelopment Analysis
 • Network Theory and Project Scheduling
 • Quality Engineering
 • Design of Experiments
 • Simulation Modeling of Production and Service Systems
 • Ergonomics
 • Stochastic Processes
 • Introduction to Scheduling
 • Information Processing Systems
 • Multivariate Statistical Analysis
 • Design and Analysis of Manufacturing Systems
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Intelligent Manufacturing Systems
 • Advanced Manufacturing Systems
 • Network Theory and Project Scheduling
 • Quality Engineering
 • Design of Experiments
 • Simulation Modeling of Production and Service Systems
 • Ergonomics
 • Stochastic Processes
 • Advanced Production Planning and Control
 • Introduction to Scheduling
 • Information Processing Systems
 • Multivariate Statistical Analysis
 • Design and Analysis of Manufacturing Systems
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Information Security Management
 • Intelligent Manufacturing Systems
 • Computer Integrated Manufacturing in Industrial Engineering
 • Computer Aided Design
 • Dynamic Programming
 • Advanced Manufacturing Systems
 • Flexible Manufacturing Systems
 • Financial Analysis
 • Industrial Robotics
 • Manufacturing Strategies
 • Integer Programming
 • Forecasting and Time Series Analysis
 • Inventory Management
 • Portfolio Management
 • Reliability and Quality Assurance Systems
 • Statistical Decision Making
 • Data Mining
 • Special Topics in Operations Research 
 • Special Topics in Industrial Engineering 
 • Performance Analysis
 • Productivity Management
 • Data Envelopment Analysis


Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı açan Üniversiteler

 • Anadolu 
 • Atatürk 
 • Bahçeşehir 
 • Balıkesir 
 • Beykent 
 • Boğaziçi 
 • Dokuz Eylül 
 • Dumlupınar 
 • Erciyes 
 • Eskişehir Osmangazi 
 • Galatasaray 
 • Gaziantep 
 • İstanbul Teknik 
 • Haliç 
 • İstanbul Ticaret 
 • İstanbul 
 • Kadir Has 
 • Karabük 
 • Karadeniz Teknik 
 • Kırıkkale 
 • Kocaeli 
 • Koç 
 • Maltepe 
 • Marmara 
 • Necmettin Erbakan 
 • Özyeğin 
 • Pamukkale 
 • Sabancı 
 • Sakarya 
 • Selçuk 
 • Süleyman Demirel 
 • Toros 
 • Uludağ 
 • Yalova 
 • Yıldız Teknik 
 • Çukurova 
 • Atılım 
 • Başkent 
 • Bilkent 
 • Gazi 
 • Hacettepe 
 • Orta Doğu Teknik 
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
 • Fatih

  Yüksek lisans tez merkezi hakkında bilgi almak ve tez örneklerini incelemek için tıklayın

JSN Sky template designed by JoomlaShine.com