Çalışma Ekonomisi

Yüksek Lisans öğrencilerinin Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek  kodlu derslerinde ve akademik çalışmalarında destek vermekteyiz.

 

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans Tezi yazdırmak istiyorum diyen yüksek lisans öğrencilerine akademik destek vermekteyiz. Üniversitelerin Çalışma Ekonomisi bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler için ödev hazırlama,literatür taraması, literatür araştırması, proje yapma, makale yazma, essay yazma, taz yazımı, tez düzenlemesi, intihal oranı düşürme, tez konusu belirleme, proje konusu belirleme, tez önerisi hazırlama konularında destek vermekteyiz. Çalışma Ekonomisi yüksek lisans tercih edilen bölümlerden biri olduğu için bize gelen akademik çalışma hakkında kısa sürede öğrencilere yardımcı olmaktayız.
Çalışma Ekonomisi bölümü açılan üniversitelerde okuyan öğrencilere hem Türkçe hem de ingilizce dil desteği sunmaktayız. Yüksek lisans ödevlerini deneyimli, birçok yüksek lisans tez yazım aşamasında bulunan yüksek lisansını tamamlamış, doktorasını yapan akademisyenler tarafından yapılmaktadır.

Sadece Çalışma Ekonomisi yüksek lisans öğrencilerine değil aynı zamanda doktora öğrencilerine de aldıkları derslerde yardımcı olmaktayız. Tüm akademik çalışmalar gizlilik içinde yapılmakta ve 3. kişilere bilgi asla verilmemektedir .
Çalışma Ekonomisi hangi üniversitelerde var, başvuru şartları nedir, nasıl bir bölümdür, avantajları, dezavantajları , ya da başka hangi bölümler tercih edilmeli, bölüm Türkçe mi yoksa ingilizce mi gibi bize birçok soru sorulmaktadır.

 

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans bölümünde öğrencilere verilen zorunlu/seçmeli dersler

 • AB Sosyal Politikası
 • Bilimsel Paradigma Dönüşümleri
 • Bireysel İş Hukukunun Güncel Sorunları
 • Çalışma Hayatında Kadın
 • Çalışma Hayatında Sosyal Koruma
 • Çalışma ve Toplum
 • Devletin Yeniden Yapılanması ve Sosyal Politika
 • Emek Piyasalarında Ayrımcılık
 • Emek Siyaset Toplum
 • Emek Süreci Tarihi
 • Enformalleşme ve Çalışma Hayatı
 • Gelir Dağılımı Politikaları
 • Hukuki Yönden İşçi İşveren İlişkileri
 • İş Yaşam Dengesi Politikaları
 • İşçi Sağlığı ve Güvenliği
 • İşgücü Piyasaları Analizi
 • Kalkınma İktisadı
 • Karşılaştırmalı Endüstri İlişkileri
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Küçük Girişimcilik, Kobiler ve İstihdam
 • Küresel Üretim Zincirleri ve Etik Çalışma
 • Küreselleşen Piyasalar ve Emek Piyasaları
 • Küreselleşme Sürecinde Çalışma İlişkileri
 • Küreselleşme ve Çalışma Standartları
 • Küreselleşme ve Çokuluslu Şirketler
 • Küreselleşme ve Değişen Emek Politikası
 • Küreselleşme ve Ekolojik Tahribat
 • Küreselleşme ve Göç Politikaları
 • Küreselleşme ve Türkiye
 • Küreselleşme ve Yatırım Politikaları
 • Küreselleşme, Göç Politikaları ve Türkiye
 • Meslekler Sosyolojisi
 • Refah Rejimleri ve Sosyal Hizmet
 • Sanayileşme Politikaları
 • Sendikacılık Tarihi
 • Sendikacılıkta Yeni Eğilimler Toplumsal Hareketler
 • Siyaset ve Toplum
 • Sosyal Güvenliğin Güncel Sorunları
 • Sosyal Politika ve Sosyal Hizmetlerde Dönüşüm
 • Sosyal Politikada Gelişmeler
 • Sosyal Politikada Güncel Sorunlar
 • Sosyal Politikalar ve Toplumsal Cinsiyet
 • Sosyal ve Siyasal Düşünce Tarihi
 • Sürdürülebilir Kalkınma
 • Toplu Pazarlık Ekonomisinde Yeni Gelişmeler
 • Toplumsal Değişim ve Çalışma Yaşamı
 • Türkiye'de Çalışma ve Toplum
 • Türkiye'de Eğitim ve İstihdam Politikaları
 • Türkiye'de Kalkınma Politikaları
 • Türkiye'de Sektörel Değişimler
 • Türkiye'de Toplumsal Değişim
 • Türkiye'de ve Dünya'da Gelişen Sektörler
 • Türkiye'nin Toplumsal Yapı Analizi
 • Ücret ve İstihdam Analizi
 • Üretim Yönetim Sistemleri ve Emek Politikaları

 

Çalışma Ekonomisi Yüksek Lisans Tezi hazırlatmak istiyorum diyorsanız bizimle iletişim kurmanız yeterlidir.

JSN Sky template designed by JoomlaShine.com