Sağlık Hukuku ve Mevzuatı

Yüksek Lisans öğrencilerinin Sağlık Hukuku ve Mevzuatı konulu ödevinde ve tezinde destek veriyoruz. Sağlık Hukuku ve Mevzuatı  yüksek lisans yapan öğrencilere ödev hazırlama, proje yazımı, makale yazma ve tez hazırlama konularında akademik danışmanlık desteği vermekteyiz.

 

Sağlık Hukuku ve Mevzuatı yüksek lisans programları hangi üniversitelerde var, hangi üniversiteler program açmakta, hangi dersler verilmekte, dersler nelerdir aşağıda detayları bulabilirsiniz.

Bölümde verilen dersler

 • Sağlık Çalışanının İdari Sorumluluğu
 • Sağlık Hukukunda Temel Kavramlar ve Hekimin Hukuki Sorumluluğu
 • Tıbbi Müdahalede Hukuka Uygunluk Koşulları- Aydınlatılmış Onam
 • Sağlık Çalışanının Ceza Sorumluluğu
 • Uluslararası ve Ulusal Mevzuatlarda Sağlık Hakkı
 • Tıbbi Kayıtlar
 • Tıbbi Etik ve Hasta Hakları
 • Sağlık Hukukunda Güncel Sorunlar
 • Sağlık Hukukunda Güncel Uygulamalar
 • Sağlık Sektöründe Sigortı
 • Sağlık Etiği
 • -Sağlık Hizmeti, Sağlık Hizmetinin Yapılanması
 • -Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Özel Hukuk Sorumluluğu
 • -Sağlık Hukukunda Temel Haklar ve Uluslararası Boyutu
 • -Tıbbi Malpraktis (Tıbbi Uygulama Hatası) Kavramı ve Kaynakları
 • -Sağlık Alanında Hukuki Sorumluluk
 • -Maddi – Manevi Tazminat Kavramları
 • -Sağlık Hukuku Alanında Bilirkişilik
 • -Sağlık Kurulları ve Adli Raporlar
 • -Cezai ve İdari Soruşturma Usulleri
 • -Mobbing Kavramı
 • -Sağlık Hukukunun Fikri Mülkiyet ve Ticaret Hukuku ile İlişkisi
 • -Sağlık Alanı ile İlgili Odalar, Dernekler, Sendikalar
 • -Sağlık Hukuku Alanında İdari Sorumluluk ve Disiplin Sorumluluğu
 • -Sağlık Hizmetlerinde Cezai Sorumluluk
 • İdarenin Sağlık Hizmetlerinden Kaynaklanan Sorumluluğu

 

JSN Sky template designed by JoomlaShine.com