Başvuru Şartları 2015

 

Yüksek Lisans başvurusu

Yüksek lisans yapmak için öncelikle 4 yıllık (bölümlere göre 5-6 da olabilir) fakülte bitirmiş olmanız ve lisans diplomanızı yani almış olmanız gerekiyor. (2013 ve 2014) Her üniversitenin yada üniversitelere bağlı enstitü ve programların istedikleri belgeler  her ne kadar birbirinden farklı olabilse de yüksek lisans başvurusunda temel olarak istenilen belgeler ve gerekli koşullar aşağıda sıralanmıştır (Tezsiz programlarda bir çok üniversitede ALES şartı aranmıyor):

Yüksek Lisans Başvuru Koşulları ve Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

 1. ALES Sınav Sonuç Belgesi
 2. Lisans Diploması
 3. Transkript  (Not Durum Çizelgesi)
 4. Başvuru Formu
 5. Özgeçmiş
 6. Fotoğraf
 7. Başvuru Ücreti Dekontu
 8. Yabancı Dil Bilgisini Gösterir Belge
 9. Tavsiye Mektubu (Referans Mektubu)
 10. Disiplin Sicilini Gösterir Belge
 11. TC Kimlik Numarası Bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 12. Askerlik Durum Belgesi

Yapacağınız yüksek lisans başvurularında aranan en önemli kriterler ALES sınav skorunuz ve lisans diploma ortalamanızdır. Başvurularda sıralama bu kriterler üzerinden yapılır.

YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURACAK OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1) Enstitü Başvuru Bilgi Formu

(başvuru süresi dolmuştur) adresinden ulaşılabilir. Enstitü Başvuru Bilgi Formu ve başvuru evraklarını eksiksiz olarak son başvuru tarihine kadar Enstitü Müdürlüğü Öğrenci İşleri bürosuna şahsen teslim ederek başvuru işlemini tamamlamanız gerekmektedir.

Başvuru formuna yeni çekilmiş, vesikalık fotoğrafın JPEG dosyası olarak eklenmesi zorunludur. Öğrenci Kimliği ve diğer belgelerde bu resim kullanılacaktır. Resmin uygun olmaması durumunda adaylardan yeni uygun bir resim yüklemesi talep edilecektir.

2)      Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi

3)      Transkript

Mezuniyet tarihinin bulunması zorunludur. Lisans tamamlama programından mezun olan adayların  lisans   transkripti ile beraber ön lisans  transkriptini de getirmeleri gerekmektedir. Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların, lisans mezuniyet not ortalaması 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olmalıdır.

4)      2 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf

5)     Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)   Sonuç Belgesi (Onaylı) ALES Belgeleri 3 yıl geçerlidir. Yüksek lisans programlarına başvuru için belirtilen puan türünden en az 55  puan almak gerekmektedir. Sonuç Belgesinin orijinali ya da onaylı örneği bulunmayan adaylar internet çıktısı ile başvuru yapabilirler. Ancak, sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sayfasından ilgili personele göstermek durumundadırlar.

6)      Yabancı Dil Durumunu Belirtir Belge

Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların, Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu’nun (YADYO) sınavlarından, en az 40 puan almış olmaları veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında asgari taban puana sahip olmaları gerekir. Bu puana sahip olmayan adaylar da başvuru yapabilir. Ancak, programa yerleştirildikleri takdirde bu puanı alana kadar öğrenimlerine başlayamazlar.

NOTLAR:

1) Tezli Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının, Resim ve Seramik Anasanat Dalı yüksek lisans Programlarına başvuran adaylar için Uygulama Sınavının %50’si, lisans mezuniyet not ortalamasının %30’u ve 100 üzerinden değerlendirilen yazılı bilim sınavının % 20’si alınarak hesaplanan başarı puanının en az 60 olması gerekmektedir. Yüksek Lisans giriş puanı 60 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre Yüksek Lisans Programına kontenjan dâhilinde kabul edilir.

2) Yüksek Lisans programına başvuranların mezuniyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir.

3) Tezli Yüksek Lisans programına başvuranlar arasında başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Kontenjan sayısı kadar aday isimleri kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir.  Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen tarihte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

4) Diplomalarında veya transkriptlerinde mezuniyet ortalaması yüzlük sisteme dönüştürülerek belirtilmemiş olanlar için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunun 20.12.2005 tarih ve 2 sayılı kararı ile belirlenen not dönüşüm tablosuna göre işlem yapılacaktır. Üniversitelerinden getirmiş oldukları dönüşüm tabloları ile ilgili makama yazılmış, yüzlük not karşılığı belirtilen yazılar kabul edilmeyecektir. Lisans tamamlayan öğrencilerin ortalamaları hesaplanırken 8 yarıyılın ortalaması alınacaktır.

5) Başvuru ekranında; lisans mezuniyet ortalamaları transkriptte  yüzlük sistemde olanlar yüzlük not ortalamasını , 4’lük sistemde olanlar 4’ lük ortalamasını girecektir.(4’lük sistemde olanları sistem otomatik yüzlük sisteme çevirecektir.)

6) Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk uyruklu adayların Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteleri ile denk bir kurumdan mezun olduklarına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan denklik belgesi almaları gerekmektedir.

7) Enstitü Kurulumuzun 16/12/2010 tarih ve 3/6 sayılı kararı gereğince  bir öğrenci en  fazla iki lisansüstü programa başvuru yapabilecektir.

8) Yüksek lisans giriş puanı 60 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamaz.

9) Alanıyla ilgili yapılacak bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Bilim Sınavından en az 40 puan almış olmak gerekir. Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir. Yüksek Lisans giriş puanları 60 veya üzerinde olsa da başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

10) Yüksek lisans giriş puanları eşit olan adaylardan, ALES puanı yüksek olan, ALES puanları eşit ise lisans mezuniyet not ortalaması yüksek olan öğrenciye öncelik verilir.

11) Başvuru için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yanlış beyan durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURACAK OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1) Enstitü Başvuru Bilgi Formu

(başvuru süresi dolmuştur) adresinden ulaşılabilir. Enstitü Başvuru Bilgi Formu ve başvuru evrakları ile birlikte eksiksiz olarak son başvuru tarihine kadar Enstitü Müdürlüğü Öğrenci İşleri bürosuna şahsen teslim ederek başvuru işlemini tamamlamanız gerekmektedir.

Başvuru formuna yeni çekilmiş, vesikalık fotoğrafın JPEG dosyası olarak eklenmesi zorunludur. Öğrenci Kimliği ve diğer belgelerde bu resim kullanılacaktır. Resmin uygun olmaması durumunda adaylardan yeni uygun bir resim yüklemesi talep edilecektir.

2) Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi

3) Transkript

Mezuniyet tarihinin bulunması zorunludur. Lisans tamamlama programından mezun olan adayların  lisans   transkripti ile beraber ön lisans  transkriptini de getirmeleri gerekmektedir. Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların, lisans mezuniyet not ortalaması 100 tam puan üzerinden en az 60 puan olmalıdır.

4) 2 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf

NOTLAR:

1) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES şartı aranmaz.

2) Tezsiz Yüksek Lisans programlarına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; lisans mezuniyet not ortalamasının %50’si ve 100 üzerinden değerlendirilen yazılı bilim sınavının % 50’si alınarak hesaplanan başarı puanının en az 60 olması gerekmektedir. Yüksek Lisans giriş puanı 60 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kontenjan dahilinde kabul edilir.

2) Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuranların mezuniyet not ortalamasının 100 tam not üzerinden en az 60 olması gerekir.

3) Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuranlar arasında başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Kontenjan sayısı kadar aday isimleri kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir.  Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen tarihte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

4) Diplomalarında veya Transkriplerinde mezuniyet ortalaması yüzlük sisteme dönüştürülerek belirtilmemiş olanlar için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Senatosunun 20.12.2005 tarih ve 2 sayılı kararı ile belirlenen not dönüşüm tablosuna göre işlem yapılacaktır. Üniversitelerinden getirmiş oldukları dönüşüm tabloları ile ilgili makama yazılmış, yüzlük not karşılığı belirtilen yazılar kabul edilmeyecektir. Lisans tamamlayan öğrencilerin ortalamaları hesaplanırken 8 yarıyılın ortalaması alınacaktır.

5) Başvuru ekranında; lisans mezuniyet ortalamaları transkriptte  yüzlük sistemde olanlar yüzlük not ortalamasını , 4’lük sistemde olanlar 4’ lük ortalamasını girecektir.(4’lük sistemde olanları sistem otomatik yüzlük sisteme çevirecektir.)

6) Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk uyruklu adayların Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteleri ile denk bir kurumdan mezun olduklarına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan denklik belgesi almaları gerekmektedir.

7) Enstitü Kurulumuzun 16/12/2010 tarih ve 3/6 sayılı kararı gereğince  bir öğrenci en  fazla iki lisansüstü programa başvuru yapabilecektir.

8) Yüksek lisans giriş puanı 60 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre yüksek lisans programlarına kontenjan dâhilinde kabul edilir. Adaylar, Enstitüye kesin kayıt yaptırıncaya kadar hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamaz.

9) Alanıyla ilgili yapılacak bilim sınavı yazılı olarak yapılır. Bilim Sınavından en az 40 puan almış olmak gerekir. Bilim sınavına girmeyen adaylar başarısız ilan edilir. Yüksek Lisans giriş puanları 60 veya üzerinde olsa da başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

10) Başvuru için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yanlış beyan durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.

11) Enstitü Kurulumuzun 16/12/2010 tarih ve 3/2 sayılı kararı ile belirlenen Anabilim/Anasanat Dalı alan içi programlar enstitümüzhttp://sbe.comu.edu.tr/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=412:111-alanici-kabul-edilen-programlar&catid=102:genel&Itemid=69 web adresinde   ilan edilmiştir. Adayların başvurularını (alan içi-alan dışı) bu listeye göre yapmaları gerekmektedir. Hatalı yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS  BAŞVURU TARİHİ VE YERİ

BAŞVURU TARİHİ 12-16 Ağustos 2013
BAŞVURU YERİ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 

Sosyal  Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Öğrenci İşleri Bürosu

 

YAZILI BİLİM SINAVI TARİHİ VE YERİ

SINAV TARİHİ VE SAATİ SINAV YERİ
21 Ağustos 2013/    10:00 İlgili Anabilim Dalları

 

 

 

 

DOKTORA BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI

 

DOKTORA BAŞVURUSU İÇİN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

 

1) Enstitü Başvuru Bilgi Formu

(başvuru süresi dolmuştur) adresinden ulaşılabilir. Enstitü Başvuru Bilgi Formu ve başvuru evrakları ile birlikte eksiksiz olarak son başvuru tarihine kadar Enstitü Müdürlüğü Öğrenci İşleri bürosuna şahsen teslim ederek başvuru işlemini tamamlamanız gerekmektedir.

Başvuru formuna yeni çekilmiş, vesikalık fotoğrafın JPEG dosyası olarak eklenmesi zorunludur. Öğrenci Kimliği ve diğer belgelerde bu resim kullanılacaktır. Resmin uygun olmaması durumunda adaylardan yeni uygun bir resim yüklemesi talep edilecektir.

 

2) Yüksek Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi

3) Transkript

Mezuniyet tarihinin bulunması zorunludur.

4) 2 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf

5) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)   Sonuç Belgesi (Onaylı) ALES Belgeleri 3 yıl geçerlidir. Doktora programlarına başvuru için belirtilen puan türünden en az 55  puan almak gerekmektedir. Sonuç Belgesinin orijinali ya da onaylı örneği bulunmayan adaylar internet çıktısı ile başvuru yapabilirler. Ancak, sonuçlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sayfasından ilgili personele göstermek durumundadırlar.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) ilgili puan türünden en az 55 puan alarak lisansüstü eğitime başlayan adayların yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora programına başvurmaları halinde yeniden ALES Sınavına  girmiş olmaları gerekmez.)

6) Yabancı Dil Durumunu Belirtir Belge

Doktoraya başvuru için, Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında eşdeğer puana sahip olmak gerekmektedir. (diller belirtilmeli)

 

*Yukarıda belirtilen tüm belgelerin aslı beyan edildiği takdirde, onaylama işlemi Enstitümüz tarafından yapılacaktır.

 

NOTLAR:

 1. Doktora programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %20 ve bilim sınavının %30 katkısıyla hesaplanan başarı puanının en az 70 olması gerekir. Doktora giriş puanı 70 veya daha fazla olan adaylar puan sırasına göre doktora programlarına kontenjan dahilinde kabul edilir.
 2. Öğrenimlerini Türkiye dışında tamamlamış olan Türk uyruklu adayların Türkiye Cumhuriyeti Üniversiteleri ile denk bir kurumdan mezun olduklarına dair Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan denklik belgesi almaları gerekmektedir.
 3. Enstitü Kurulumuzun 16/12/2010 tarih ve 3/6 sayılı kararı gereğince  bir öğrenci en  fazla iki lisansüstü programa başvuru yapabilecektir.
 4. Enstitü Kurulumuzun 16/12/2010 tarih ve 3/2 sayılı kararı ile belirlenen Anabilim/Anasanat Dalı alan içi programlar enstitümüz web sayfasında ilan edilmiştir. http://sbe.comu.edu.tr/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=412:111-alanici-kabul-edilen-programlar&catid=102:genel&Itemid=69 Adayların başvurularını (alan içi-alan dışı) bu listeye göre yapmaları gerekmektedir. Hatalı yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 5. Başvuru için adaylardan istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın yazılı beyanına dayanılarak işlem yapılır. Yanlış beyan durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.
JSN Sky template designed by JoomlaShine.com