Ekonometri

Ekonometri yüksek lisans yapan öğrencilere akademik danışmanlık desteği vermekteyiz. Ödev hazırlama, proje yapma ve tez yazım konularında destek vermekteyiz. Zor bölümlerden biri olduğu için öğrenciler bazı derslerden destek almak ister. Bu yüzden biz de desteğe ihtiyacı olan öğrencilere destek sunuyoruz. 

 

 

 Ekonometri Yüksek lisans bölümlerinde verilen dersler

 • EKONOMETRİ I
 • EKONOMETRİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
 • UYGULAMALI MAKRO EKONOMİ I
 • UYGULAMALI MİKRO EKONOMİ I
 • MATEMATİKSEL İSTATİSTİK
 • İLERİ EKONOMETRİK VE İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR I
 • OLASILIKSAL SÜREÇLER
 • DOĞRUSAL ZAMAN SERİLERİ
 • OPTİMİZASYON
 • YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER I
 • RİSK ANALİZİ
 • KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEMESİ
 • ÖRNEKLEME KURAMI
 • EKONOMETRİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
 • EKONOMETRİ II
 • YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ
 • Ekonometri 
 • Ekonometri
 • EKONOMETRİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
 • UYGULAMALI MAKROEKONOMİ II
 • UYGULAMALI MİKRO EKONOMİ II
 • İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER
 • İLERİ EKONOMETRİK VE İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR II
 • EKONOMETRİK MODELLER
 • DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİLERİ
 • FİNANSAL EKONOMETRİ
 • MİKROEKONOMETRİ
 • PANEL VERİ EKONOMETRİSİ
 • YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II
 • PARAMETRİK OLMAYAN EKONOMETRİ
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II
 • VARYANS ANALİZİ VE DENEY TASARIMI
 • SAYISAL ÇÖZÜMLEME
 • EKONOMETRİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ
 • UZMANLIK ALAN DERSİ
 • EKONOMETRİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ
 • UZMANLIK ALAN DERSİ
 • LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIK
 • UZMANLIK ALAN DERSİ
 • YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ
 • Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
 • Seçmeli Dersler
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER I
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II
 • DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİLERİ
 • DOĞRUSAL ZAMAN SERİLERİ
 • EKONOMETRİK MODELLER
 • FİNANSAL EKONOMETRİ
 • İLERİ EKONOMETRİK VE İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR I
 • İLERİ EKONOMETRİK VE İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR II
 • İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER
 • KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEMESİ
 • MATEMATİKSEL İSTATİSTİK
 • MİKROEKONOMETRİ
 • OLASILIKSAL SÜREÇLER
 • OPTİMİZASYON
 • ÖRNEKLEME KURAMI
 • PANEL VERİ EKONOMETRİSİ
 • PARAMETRİK OLMAYAN EKONOMETRİ
 • RİSK ANALİZİ
 • SAYISAL ÇÖZÜMLEME
 • UYGULAMALI MAKRO EKONOMİ I
 • UYGULAMALI MAKROEKONOMİ II
 • UYGULAMALI MİKRO EKONOMİ I
 • UYGULAMALI MİKRO EKONOMİ II
 • VARYANS ANALİZİ VE DENEY TASARIMI
 • YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I
 • YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II

 

 

Ekonometri Yüksek Lisans programı verilen üniversiteler

 • Atatürk 
 • Dokuz Eylül 
 • Dumlupınar 
 • İnönü 
 • Harran 
 • İstanbul 
 • Karadeniz Teknik 
 • Kırıkkale 
 • Marmara 
 • Pamukkale 
 • Süleyman Demirel 
 • Trakya 
 • Uludağ 
 • Çukurova 
 • Gazi 
 • Antalya

 

JSN Sky template designed by JoomlaShine.com