Anadolu Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi yüksek lisans ödev proje tez 

 

 

Anadolu Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

 

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi yüksek lisans öğrencilerine  ödev proje tez danışmanlığı desteği vermekteyiz. Ödev hazırlama, proje hazırlama , tez yazımı, makale yazımı konularında Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencilerine danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Ödev, tez, proje, makale desteği için bizi arayın.

Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

 

 • Adli Biyoloji
 •  Adli Kimya ve Adli Toksikoloji
 •  Adli Psikoloji
 •  Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler
 •  Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
 •  Alman Dili ve Edebiyatı
 •  Amerikan Kültürü ve Edebiyatı
 •  Anatomi - Jinekoloji Anatomi
 •  Anatomi - Klinik Anatomi
 •  Anatomi - Nöroanatomi
 •  Antrenman ve Hareket Bilimleri
 •  Antropoloji
 •  Arap Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
 •  Arkeoloji - Klasik Arkeoloji
 •  Arkeoloji - Prehistorya
 • Arkeoloji - Protohistorya ve Önasya Arkeoloji
 •  Astronomi ve Uzay Bilimleri
 •  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
 •  Avrupa Birliği - Ekonomi-Maliye
 •  Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler
 •  Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler
 •  Bahçe Bitkileri
 •  Beden Eğitimi ve Spor
 •  Beslenme ve Diyetetik
 •  Beşeri ve İktisadi Coğrafya
 •  Bilgi ve Belge Yönetimi
 •  Bilgisayar Mühendisliği
 •  Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
 •  Bitki Koruma
 •  Biyofizik
 • Biyoistatistik
 •  Biyoloji
 •  Bölgesel Coğrafya
 •  Bulgar Dili ve Edebiyatı
 •  Coğrafya
 •  Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
 •  Çalgı
 •  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 •  Çocuk Gelişimi
 •  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Gelişimsel Pediatri
 •  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Pediatrik Moleküler Genetik
 •  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Pediatrik Moleküler Onkoloji
 •  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Pediatrik Temel İmmünoloji
 •  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Sosyal Pediatri
 •  Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Transfüzyon Tıbbı ve Kan Bankacılığı
 • Dış Ticaret ve Uluslararası Pazarlama
 •  Dilbilim
 •  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği
 •  Diş Hastalıkları ve Tedavisi
 •  Doğu Dilleri ve Edebiyatları
 •  Doğu Dilleri ve Edebiyatları - Arap Dili ve Edebiyatı
 •  Doğu Dilleri ve Edebiyatları - Fars Dili ve Edebiyatı
 •  Doğu Dilleri ve Edebiyatları - Hindoloji
 •  Doğu Dilleri ve Edebiyatları - Japon Dili ve Edebiyatı
 •  Doğu Dilleri ve Edebiyatları - Kore Dili ve Edebiyatı
 •  Doğu Dilleri ve Edebiyatları - Sinoloji
 •  Doğu Dilleri ve Edebiyatları - Urdu Dili ve Edebiyatı
 •  Eczacılık - Analitik Kimya
 •  Eczacılık - Biyofarmasötik-Farmakokinetik
 •  Eczacılık - Biyokimya
 • Eczacılık - Eczacılık İşletmeciliği ve Tarihi
 •  Eczacılık - Farmakognozi
 •  Eczacılık - Farmakoloji
 •  Eczacılık - Farmasötik Biyoteknoloji
 •  Eczacılık - Farmasötik Botanik
 •  Eczacılık - Farmasötik Kimya
 •  Eczacılık - Farmasötik Mikrobiyoloji
 •  Eczacılık - Farmasötik Teknoloji
 •  Eczacılık - Farmasötik Toksikoloji
 •  Eczacılık - Kozmetoloji
 •  Eczacılık - Radyofarmasi
 •  Eğitim Ekonomisi ve Planlaması
 •  Eğitim Felsefesi
 •  Eğitim Psikolojisi
 •  Eğitim Yönetimi ve Teftişi
 • Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
 •  Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 •  Eğitimde Program Geliştirme ve Öğretim
 •  Eğitimin Sosyal ve Tarihi Temelleri
 •  Ekonomi (İktisat)
 •  Ekonomi ve Mali Piyasalar Analizi
 •  Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 •  Endodonti
 •  Entegre Su Yönetimi
 •  Ermeni Dili ve Kültürü
 •  Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri
 •  Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri - Hititoloji
 •  Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri - Latin Dili ve Edebiyatı
 •  Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri - Sümeroloji
 •  Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri - Yunan Dili ve Edebiyatı
 • Ev Ekonomisi
 •  Felsefe
 •  Felsefe ve Din Bilimleri
 •  Felsefe ve Din Bilimleri - Bilim Tarihi
 •  Felsefe ve Din Bilimleri - Din Eğitimi
 •  Felsefe ve Din Bilimleri - Din Felsefesi
 •  Felsefe ve Din Bilimleri - Din Psikolojisi
 •  Felsefe ve Din Bilimleri - Din Sosyolojisi
 •  Felsefe ve Din Bilimleri - Dinler Tarihi
 •  Felsefe ve Din Bilimleri - Felsefe Tarihi
 •  Felsefe ve Din Bilimleri - İslam Felsefesi
 •  Felsefe ve Din Bilimleri - Mantık
 •  Felsefe ve Din Bilimleri - Sistematik Felsefe ve Mantık
 •  Fikri Mülkiyet Hakları, Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi
 •  Finans
 • Fizik
 •  Fizik İncelemeler ve Kriminalistik
 •  Fizik Mühendisliği
 •  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 •  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon - Ortez-Protez
 •  Fiziki Coğrafya
 •  Fizyoloji
 •  Fransız Dili ve Edebiyatı
 •  Gazetecilik
 •  Gazetecilik (Uzaktan Eğitim)
 •  Gazetecilik Öğretmenliği
 •  Gelişim Psikolojisi
 •  Gıda Mühendisliği
 •  Güzel Sanatlar Eğitimi
 •  Halk Sağlığı - Az Görenlerin Rehabilitasyonu
 • Halk Sağlığı - Epidemiyoloji
 •  Halk Sağlığı - Tıp Sosyolojisi ve Antropolojisi
 •  Halkla İlişkiler Öğretmenliği
 •  Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 •  Hemşirelik
 •  Hemşirelik - Halk Sağlığı Hemşireliği
 •  Histoloji ve Embriyoloji
 •  Hollanda Dili ve Edebiyatı
 •  Hukuk - Avrupa Birliği Hukuku
 •  Hukuk - Deniz Hukuku
 •  Hukuk - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 •  Hukuk - Kamu Hukuku
 •  Hukuk - Karışılaştırmalı Hukuk
 •  Hukuk - Medeni Hukuk
 •  Hukuk - Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku
 • Hukuk - Roma Hukuku
 •  Hukuk - Ticaret Hukuku
 •  Hukuk - Uluslararası Özel Hukuk
 •  Hungaroloji
 •  İç Hastalıkları - Diyabetik Hasta Eğitimi
 •  İç Hastalıkları - Diyagnostik İmmünoloji
 •  İç Hastalıkları - Hemaferezis
 •  İç Hastalıkları - Hematodiagnostik
 •  İlköğretim - Matematik
 •  İlköğretim - Okul Öncesi
 •  İlköğretim - Sosyal Bilgiler
 •  İlköğretim - Yaratıcı Drama
 •  İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği
 •  İngiliz Dili ve Edebiyatı
 •  İngilizce Öğretmenliği
 • İnsan Hakları
 •  İnsan İlişkileri (Uzaktan Eğitim)
 •  İnsan İlişkileri (Uzaktan Eğitim)
 •  İnsan Kaynakları Yönetimi ve Kariyer Danışmanlığı
 •  İslam Tarihi ve Sanatları
 •  İslam Tarihi ve Sanatları - İslam Tarihi
 •  İslam Tarihi ve Sanatları - Türk Din Musikisi
 •  İslam Tarihi ve Sanatları - Türk-İslam Edebiyatı
 •  İslam Tarihi ve Sanatları - Türk-İslam Sanatları Tarihi
 •  İspanyol Dili ve Edebiyatı
 •  İstatistik
 •  İtalyan Dili ve Edebiyatı
 •  Jeofizik Mühendisliği
 •  Jeoloji Mühendisliği
 •  Kadın Çalışmaları
 • Kalp ve Damar Cerrahisi
 •  Karşılaştırmalı Avrupa ve Türk Siyasal Çalışmaları
 •  Kent ve Çevre Bilimleri
 •  Kimya
 •  Kimya Mühendisliği
 •  Kök Hücre ve Yenileyici Tıp
 •  Küresel ve Bölgesel Çalışmalar
 •  Latin Amerika Çalışmaları
 •  Leh Dili ve Edebiyatı
 •  Maliye
 •  Matematik
 •  MBA (İşletme)
 •  Medikal Fizik
 •  Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji
 •  Müze Eğitimi
 • Müzik Yorumculuğu
 •  Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları
 •  Ortaöğretim Alan Eğitimi - Biyoloji
 •  Ortaöğretim Alan Eğitimi - Coğrafya
 •  Ortaöğretim Alan Eğitimi - Felsefe
 •  Ortaöğretim Alan Eğitimi - Fizik
 •  Ortaöğretim Alan Eğitimi - Kimya
 •  Ortaöğretim Alan Eğitimi - Matematik
 •  Ortaöğretim Alan Eğitimi - Tarih
 •  Ortaöğretim Alan Eğitimi - Türk Dili ve Edebiyatı
 •  Özel Eğitim
 •  Parazitoloji
 •  Pedodonti
 •  Peyzaj Mimarlığı
 •  Psikoloji
 • Radyo Televizyon ve Sinema
 •  Radyo ve Televizyon Öğretmenliği
 •  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 •  Rus Dili ve Edebiyatı
 •  Sağlık Kurumları Yöneticiliği
 •  Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Uzaktan Eğitim)
 •  Sanat Tarihi
 •  Siyaset Bilimi
 •  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 •  Sosyal Çevre Bilimleri
 •  Sosyal Hizmetler
 •  Sosyal Hizmetler (Uzaktan Eğitim)
 •  Sosyal Psikiyatri
 •  Sosyal Psikoloji
 •  Sosyoloji
 • Spor Eğitim Bilimleri
 •  Spor Sağlık Bilimleri
 •  Spor Yönetimi
 •  Sporda Psikososyal Alanlar
 •  Su Ürünleri
 •  Süt Teknolojisi
 •  Tarım Ekonomisi
 •  Tarımsal Yapılar ve Sulama
 •  Tarih
 •  Tarih - Eskiçağ Tarihi
 •  Tarih - Genel Türk Tarihi
 •  Tarih - Ortaçağ Tarihi
 •  Tarih - Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
 •  Tarih - Yakınçağ Tarihi
 •  Tarih - Yeniçağ Tarihi
 • Tarla Bitkileri
 •  Taşınmaz Geliştirme
 •  Temel Hepatoloji
 •  Temel İslam Bilimleri
 •  Temel İslam Bilimleri - Hadis
 •  Temel İslam Bilimleri - İslam Hukuku
 •  Temel İslam Bilimleri - İslam Mezhepleri Tarihi
 •  Temel İslam Bilimleri - Kelam
 •  Temel İslam Bilimleri - Tasavvuf
 •  Temel İslam Bilimleri - Tefsir
 •  Tıbbi Biyokimya
 •  Tıbbi Farmakoloji
 •  Tıp Eğitimi ve Bilişimi
 •  Tiyatro
 •  Tiyatro - Çocuk Tiyatrosu ve Oyun-Tiyatro-Drama
 • Tiyatro - Tiyatro Kuramları, Eleştiri ve Dramaturgi
 •  Tiyatro - Tiyatro Yönetmenliği
 •  Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
 •  Türk Dili ve Edebiyatı
 •  Türk Dili ve Edebiyatı - Eski Türk Dili
 •  Türk Dili ve Edebiyatı - Eski Türk Edebiyatı
 •  Türk Dili ve Edebiyatı - Halk Bilimi
 •  Türk Dili ve Edebiyatı - Halk Bilimi - Etnoloji
 •  Türk Dili ve Edebiyatı - Yeni Türk Dili
 •  Türk Dili ve Edebiyatı - Yeni Türk Edebiyatı
 •  Türkçe Eğitimi
 •  Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi
 •  Türkiye Coğrafyası
 •  Uluslararası İlişkiler
 •  Uygulamalı Psikoloji
 • Veteriner - Anatomi
 •  Veteriner - Biyoistatistik
 •  Veteriner - Biyokimya
 •  Veteriner - Cerrahi
 •  Veteriner - Doğum ve Jinekoloji
 •  Veteriner - Dölerme ve Suni Tohumlama
 •  Veteriner - Farmakoloji ve Toksikoloji
 •  Veteriner - Fizyoloji
 •  Veteriner - Genetik
 •  Veteriner - Gıda Hijyeni ve Teknolojisi
 •  Veteriner - Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları
 •  Veteriner - Hayvan Sağlığı ve Ekonomisi
 •  Veteriner - Histoloji ve Embriyoloji
 •  Veteriner - İç Hastalıkları
 •  Veteriner - Mikrobiyoloji
 • Veteriner - Parazitoloji
 •  Veteriner - Patoloji
 •  Veteriner - Veteriner Hekimliği, Tarihi, Deontoloji ve Etik
 •  Veteriner - Viroloji
 •  Veteriner - Zootekni
 •  Yabancı Dil Öğretimi
 •  Yaşamboyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi
 •  Yönetim Bilimleri
 •  Zootekni

 

Ankara Üniversitesi yüksek lisans programları nelerdir, yüksek lisans Ankara Üniversitesinde hangi bölümler var, Ankara Üniversitesi yüksek lisans bölümleri, Ankara Üniversitesi yüksek lisans ücretleri nedir, Ankara Üniversitesi yüksek lisans koşulları nedir ,  burs, dersler nelerdir, hangi dersler , kayıtlar ne zaman

 

 

Balıkesir Üniversitesi

Balıkesir Üniversitesi yüksek lisans ödev proje tez 

 

Balıkesir Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

 

Atatürk Üniversitesi

Atatürk Üniversitesi yüksek lisans ödev proje tez 

 

 

Atatürk Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

 

Bartın Üniversitesi

Bartın Üniversitesi yüksek lisans ödev proje tez 

 

Bartın Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

 

Diğer Makaleler...

JSN Sky template designed by JoomlaShine.com