İş tatmini

Yüksek Lisans öğrencilerinin İş tatmini konulu ödevinde ve tezinde destek veriyoruz. 

Örgüt Kültürü Yüksek Lisans Tezi

Yüksek Lisans öğrencilerinin Örgüt Kültürü konulu ödevinde ve tezinde destek veriyoruz. 

 

 

Örgüt Kültürü Yüksek Lisans Derste işlenen konular

 • Teorik
 • KÜLTÜR KAVRAMI, KÖKENİ VE TANIMLARI
 • KÜLTÜR KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ
 • KÜLTÜR İLE İLGİLİ KURAMSAL YAKLAŞIMLAR
 • KÜLTÜRÜ ÇÖZÜMLEMEYE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR
 • KÜLTÜREL SÜREÇLER VE İLGİLİ YAKLAŞIMLAR
 • KÜLTÜRÜN ÖGELERİ
 • KÜLTÜRÜN DÜZEYLERİ ve KÜLTÜREL DEĞİŞKENLER
 • Çalışma Haftası
 • Ara Sınav
 • TOPLUM ve KÜLTÜR KAVRAM İLİŞKİSİ
 • TOPLUMSAL DİNAMİKLERİN ÖRGÜTLERİN KÜLTÜRLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
 • İŞLETME KÜLTÜRÜNÜN TANIMI VE DÜZEYLERİ
 • İŞLETME KÜLTÜRÜNÜN BOYUTLARI
 • İŞLETMELER BİRBİRLERİNE BENZER Mİ ?
 • İŞLETME KÜLTÜRÜ KONUSUNDAKİ BAŞLICA ULUSLAR ARASI ÇALIŞMALAR
 • İŞLETME KÜLTÜRÜ KONUSUNDAKİ TÜRKİYE'DEKİ ÇALIŞMALAR
 • Çalışma Haftası
 • Final Sınavı

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Tez
Hacettepe Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Tez
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Tez
Beykent Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Örgütsel Değişim Yüksek Lisans Tez
İstanbul Üniversitesi Örgütsel Davranış Yüksek Lisans Tez
Marmara Üniversitesi Örgütsel Davranış Yüksek Lisans Tez
İstanbul Bilgi Üniversitesi Örgütsel Psikoloji Yüksek Lisans Tez

 

Endüstri

Yüksek Lisans öğrencilerinin Endüstri mühendisliği konulu ödevinde ve tezinde destek veriyoruz. Endüstri Mühendisliği, hem ekonomi hem de mühendislik bilimlerının birleşiminden oluştuğu için kapsamı itibari ile oldukça geniştir. Tez Merkezimize gelen yüksek lisans tez taleplerinin büyük çoğunluğu endüstri mühendisliğine aittir. Ekip olarak tez yazan danışmanlarımızın belli bir bölümü endüstri mühendisliğinde yüksek lisans tezini tamamlamış üstelik endüstri mühendisliğinde doktorasını tamamlamış akademisyenlerden oluşur. Bu yüzden yüksek lisansınızı endüstri ile ilgili bir alanda yapacaksanız bizi arayın , yüksek lisans tezinizi kısa zamanda yapalım ve size teslim edelim. 

Endüstri mühendisliğinde okutulan dersler lisansta ; Fizik, Kimya, İşletme Yönetimi, Endüstri Sosyolojisi, Teknik Resim, Yabancı Dil, Malzeme, Mukavemet, Ekonomi, Bilgi İşlem, Yöneylem Araştırması, İstatistik, İş Etüdü, Üretim Yöntemleri, Nümerik (Sayısal) Analiz, Tesis Planlaması, Üretim Planlaması, Kalite Kontrolü, Şebeke Analizi, Lineer Cebir, Mühendislik Ekonomisi, Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ergonomi, Sistem Analizi, İş Hukuku, Olurluluk Raporları (Fizibilite), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi, Türkçe gibi dersler verilir ve bitirme ödevi istenir. Yüksek lisansta ise bu derslerin bir aşama daha yüksek dersleri işlenmektedir.

Endüstri mühendisliği yüksek lisans için gelen tez taleplerinde;  proje yönetimi,danışmanlik,üretim planlaması, simulasyon, inventory yonetimi gibi dersler ağırlıktadır. 

 

 

Endüstri Mühendisliği Bölümü endüstri mühendisliği, mühendislik yönetimi, eniyileme ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında araştırmalar yürütür. Araştırma çalışmaları aşağıdaki dallarda yoğunlaşmıştır:

 • Üretim ve İşlemler Yönetimi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Entelektüel Sermaye ve Bilgi Yönetimi
 • Matematiksel Programlama
 • Karar Analizi
 • Kalite Yönetimi
 • Bulanık Mantık ve Sezgisel Yöntemler ile Endüstri Mühendisliği Uygulamaları

 Yüksek Lisans Endüstri Ders Konuları

 •  BAKIM, YENİLEME VE GÜVENİLİRLİK
 • ÇOK AMAÇLI VE ÇOK KRİTERLİ PROGRAMLAMA
 • DİNAMİK VE STOKASTİK PROGRAMLAMA
 • DÖNEM ÖDEVİ
 • ENVANTER SİSTEMLERİ ÇÖZÜMLEMESİ
 • GELİR YÖNETİM VE FİYATLANDIRMA
 • HESAPLAMALI LOJİSTİK
 • INNOVASYON YÖNETİMİ
 • İLERİ MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ
 • İMALAT SİSTEMLERİNİN BENZETİMİ
 • İMALAT SİSTEMLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ
 • İNSAN FAKTÖR MÜHENDİSLİĞİ
 • KISIT PROGRAMLAMA
 • KURUMSAL MODELLEME VE ENTEGRASYON
 • NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER
 • OPERASYONLAR PLANLAMA VE ÇİZELGELEME
 • OPTİMİZASYONUN TEMELLERİ
 • OTOMATİK İMALAT SİSTEMLERİNİN ANALİZİ
 • PETRİ AĞLARINI KULLANARAK İMALAT SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE ANALİZİ
 • RİSK DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ
 • SEÇMELİ DERSLER
 • SERVİS SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE PLANLANMASI
 • SİSTEM BENZETİMİ
 • SÜRDÜRÜLÜLEBİLİR MÜHENDİSLİK
 • TASARIM VE ÜRETİMDE BİLİŞSEL ZEKA
 • TAŞIMA VE TEDARİK ZİNCİRİ SİSTEMLERİ
 • TESİS PLANLAMA VE TASARIMI
 • TOPLAM KALİTE TEKNİKLERİ
 • UYGULAMALI MATEMATİK
 • UYGULAMALI META-SEZGİSELLER
 • YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ
 • YANIT YÜZEYİ METODOLOJİSİ VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI
 • YÖNETİM İÇİN TAHMİNLEME VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
 • YÖNETİM KONTROL SİSTEMLERİ VE BÜTÇELEME
 • BAKIM, YENİLEME VE GÜVENİLİRLİK
 • ÇOK AMAÇLI VE ÇOK KRİTERLİ PROGRAMLAMA
 • DİNAMİK VE STOKASTİK PROGRAMLAMA
 • DÖNEM ÖDEVİ
 • ENVANTER SİSTEMLERİ ÇÖZÜMLEMESİ
 • GELİR YÖNETİM VE FİYATLANDIRMA
 • HESAPLAMALI LOJİSTİK
 • INNOVASYON YÖNETİMİ
 • İLERİ MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ
 • İMALAT SİSTEMLERİNİN BENZETİMİ
 • İMALAT SİSTEMLERİNİN PERFORMANS ANALİZİ
 • İNSAN FAKTÖR MÜHENDİSLİĞİ
 • KISIT PROGRAMLAMA
 • KURUMSAL MODELLEME VE ENTEGRASYON
 • NUMERİK VE YAKLAŞIK YÖNTEMLER
 • OPERASYONLAR PLANLAMA VE ÇİZELGELEME
 • OPTİMİZASYONUN TEMELLERİ
 • OTOMATİK İMALAT SİSTEMLERİNİN ANALİZİ
 • PETRİ AĞLARINI KULLANARAK İMALAT SİSTEMLERİNİN MODELLENMESİ VE ANALİZİ
 • RİSK DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ
 • SEÇMELİ DERSLER
 • SERVİS SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE PLANLANMASI
 • SİSTEM BENZETİMİ
 • SÜRDÜRÜLÜLEBİLİR MÜHENDİSLİK
 • TASARIM VE ÜRETİMDE BİLİŞSEL ZEKA
 • TAŞIMA VE TEDARİK ZİNCİRİ SİSTEMLERİ
 • TESİS PLANLAMA VE TASARIMI
 • TOPLAM KALİTE TEKNİKLERİ
 • UYGULAMALI MATEMATİK
 • UYGULAMALI META-SEZGİSELLER
 • YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ
 • YANIT YÜZEYİ METODOLOJİSİ VE MÜHENDİSLİK UYGULAMALARI
 • YÖNETİM İÇİN TAHMİNLEME VE ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
 • YÖNETİM KONTROL SİSTEMLERİ VE BÜTÇELEME
 • Ağ Teorisi ve Proje Çizelgeleme
 • Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri
 • Bilgisayar Yardımıyla Tasarım
 • Bilgisayarla Bütünleşik İmalat
 • Çizelgeleme Teorisi
 • Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz
 • Deney Tasarımı
 • Endüstri Mühendisliği ve Prensipleri
 • Endüstri Mühendisliğinde Güncel Konular
 • Endüstride Finansal Analiz
 • Endüstriyel Robotlar
 • Envanter Yönetimi
 • Esnek Üretim Sistemleri
 • Güvenirlik ve Kalite Güvence Sistemleri
 • İleri Dinamik Programlama
 • İleri Mühendislik Matematiği
 • İleri Yöneylem Araştırması
 • İstatistiksel Karar Verme
 • İş Etüdü ve Ergonomi
 • Kalite Mühendisliği
 • Kalite Planlama ve Mühendisliği
 • Kurumsal Kaynak Planlaması-ERP ve Uygulamaları
 • Malzeme İhtiyaç ve Üretim Kaynakları Planlaması
 • Matematiksel Programlama
 • Olasılık ve İstatistik
 • Portföy Yönetimi
 • Seminer
 • Stokastik Süreçler
 • Stratejik Yönetim
 • Tahmin ve Zaman Serileri Analizi
 • Tamsayı Programlama
 • Teknoloji Yönetimi
 • Tesis Yeri Seçimi ve İşyeri Düzenleme
 • Üretim Planlama ve Kontrol
 • Üretim Sistemleri
 • Üretim Sistemleri Tasarımı ve Analizi
 • Üretim Stratejileri
 • Üretim ve Servis Sistemleri Simülasyonu ve Modellemesi
 • Üretim/Operasyon Yönetimi
 • Veri İşleme Sistemleri
 • Veri Madenciliği
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
 • Yönetim ve Organizasyon
 • Yöneylem Araştırması
 • Yöneylem Araştırmasında Güncel Konular
 • Yüksek Lisans Dönem Projesi
 • Network Theory and Project Scheduling
 • Quality Engineering
 • Design of Experiments
 • Simulation Modeling of Production and Service Systems
 • Ergonomics
 • Stochastic Processes
 • Introduction to Scheduling
 • Information Processing Systems
 • Multivariate Statistical Analysis
 • Design and Analysis of Manufacturing Systems
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Intelligent Manufacturing Systems
 • Advanced Manufacturing Systems
 • Network Theory and Project Scheduling
 • Quality Engineering
 • Design of Experiments
 • Simulation Modeling of Production and Service Systems
 • Ergonomics
 • Stochastic Processes
 • Advanced Production Planning and Control
 • Introduction to Scheduling
 • Information Processing Systems
 • Multivariate Statistical Analysis
 • Design and Analysis of Manufacturing Systems
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Information Security Management
 • Intelligent Manufacturing Systems
 • Computer Integrated Manufacturing in Industrial Engineering
 • Computer Aided Design
 • Dynamic Programming
 • Advanced Manufacturing Systems
 • Flexible Manufacturing Systems
 • Financial Analysis
 • Industrial Robotics
 • Manufacturing Strategies
 • Integer Programming
 • Forecasting and Time Series Analysis
 • Inventory Management
 • Portfolio Management
 • Reliability and Quality Assurance Systems
 • Statistical Decision Making
 • Data Mining
 • Special Topics in Operations Research 
 • Special Topics in Industrial Engineering 
 • Performance Analysis
 • Productivity Management
 • Data Envelopment Analysis
 • Network Theory and Project Scheduling
 • Quality Engineering
 • Design of Experiments
 • Simulation Modeling of Production and Service Systems
 • Ergonomics
 • Stochastic Processes
 • Introduction to Scheduling
 • Information Processing Systems
 • Multivariate Statistical Analysis
 • Design and Analysis of Manufacturing Systems
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Intelligent Manufacturing Systems
 • Advanced Manufacturing Systems
 • Network Theory and Project Scheduling
 • Quality Engineering
 • Design of Experiments
 • Simulation Modeling of Production and Service Systems
 • Ergonomics
 • Stochastic Processes
 • Advanced Production Planning and Control
 • Introduction to Scheduling
 • Information Processing Systems
 • Multivariate Statistical Analysis
 • Design and Analysis of Manufacturing Systems
 • Logistics and Supply Chain Management
 • Information Security Management
 • Intelligent Manufacturing Systems
 • Computer Integrated Manufacturing in Industrial Engineering
 • Computer Aided Design
 • Dynamic Programming
 • Advanced Manufacturing Systems
 • Flexible Manufacturing Systems
 • Financial Analysis
 • Industrial Robotics
 • Manufacturing Strategies
 • Integer Programming
 • Forecasting and Time Series Analysis
 • Inventory Management
 • Portfolio Management
 • Reliability and Quality Assurance Systems
 • Statistical Decision Making
 • Data Mining
 • Special Topics in Operations Research 
 • Special Topics in Industrial Engineering 
 • Performance Analysis
 • Productivity Management
 • Data Envelopment Analysis


Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı açan Üniversiteler

 • Anadolu 
 • Atatürk 
 • Bahçeşehir 
 • Balıkesir 
 • Beykent 
 • Boğaziçi 
 • Dokuz Eylül 
 • Dumlupınar 
 • Erciyes 
 • Eskişehir Osmangazi 
 • Galatasaray 
 • Gaziantep 
 • İstanbul Teknik 
 • Haliç 
 • İstanbul Ticaret 
 • İstanbul 
 • Kadir Has 
 • Karabük 
 • Karadeniz Teknik 
 • Kırıkkale 
 • Kocaeli 
 • Koç 
 • Maltepe 
 • Marmara 
 • Necmettin Erbakan 
 • Özyeğin 
 • Pamukkale 
 • Sabancı 
 • Sakarya 
 • Selçuk 
 • Süleyman Demirel 
 • Toros 
 • Uludağ 
 • Yalova 
 • Yıldız Teknik 
 • Çukurova 
 • Atılım 
 • Başkent 
 • Bilkent 
 • Gazi 
 • Hacettepe 
 • Orta Doğu Teknik 
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
 • Fatih

  Yüksek lisans tez merkezi hakkında bilgi almak ve tez örneklerini incelemek için tıklayın

Ekonomi

Yüksek Lisans eğitimi alan öğrencilerden gelen ödev ve tez konularının başında ekonomi gelir. Ekonomi ödevleri kısa periyotlarda genellikle birkaç hafta süresince verilir. Ekibimizde deneyimli ödev yapan hocalar olduğu için istenen zamanda hatta çoğu zaman istenen zamandan önce ödevi yollarız ve öğrencinin hocasına teslim etmeden önce kontrol etmesine olanak sağlarız. Yüksek Lisans ekonomi ödevlerinde bize güvenebilirsiniz. 

Tez konusu belirleme, tez yazım ve tez düzenleme aşamalarında yüksek lisans, master öğrencilerine danışmanlık servisi vermekteyiz.

Yüksek lisansını ekonomi alanında yapmak isteyen yüksek lisans adayı öğrencilere yüksek lisans boyunca verilen ödev, soru, proje ve tez yazım aşamalarında destek vermekteyiz. Tez yazdırmak isteyen yüksek lisans ekonomi öğrencilerine, tez yazım ve tez düzenlemesi aşamalarında yardımcı olmaktayız. Konu hakkında bizden destek talep edebilirsiniz. 

 Tez örneklerini incelemek için tıklayın

Yüksek lisans ekonomi tezi hakkında deneyimli, birçok tez yazmış ve birçok tezi kontrol etmiş tez danışmanlarımız olduğu için ekonomi tezinizi kısa zaman içinde yazıp sizlere teslim ediyoruz. Ekonomi kapsamı itibarı ile çok geniş olduğu için yüzlerce tezi kapsayacak konuya sahiptir. Seçtiğiniz konu ne olursa olsun tez ekibimiz yüksek lisans tezinizi itinalı birşekilde yazmaktadır. 

Tez danışman hocanız bazen konu seçimini kendisi yapar. Bu durumda tez hocanızın belirlediği konuyu bize yollamanız gerekir. Tez konunuzu ne kadar erken yollarsanız, bizim için o kadar kolay olur. 

Yüksek lisans tez merkezi olarak faaliyet gösteren ekibimiz tez danışmanınızı tez konusu belirlemede yönlendirme yaparak yapılması kolay olan konuyu hocanızın onaylamasında başarı gösterebilir.

Tez konusunu bazen tez danışman hocanız sizden üç konu ya da beş konu getirmenizi söyler. Bu durumda bize başvurabilir ve size talep ettiğiniz kadar tez konusu verebiliriz. Danışman hocanız içinden birisini seçer ve biz de belirlenen konuya göre tez yazımına başlarız. 

Tez yazan hocalarımız belirli sayfaya ulaştığında tezi sizinle paylaşır siz de hocanıza gösterir, hocanızın belirlediği esaslar doğrultusunda tezinizi yazmaya devam ederiz. 

Ekonomi ödevleriniz ve tezlniz için bizi seçebilirsiniz. Ekonomi yüksek lisans tezinizi hem türkçe hem de ingilizce olarak yazmaktayız ve istediğiniz süre içinde size teslim etmekteyiz. İktisat tezinizi yaptırmak için bizi seçeceğinize eminiz. 

 

Daha fazla bilgi almak için iletişim sayfasından bilgi yollayabilirsiniz ya da telefondan bizimle irtibata geçebilirsiniz. 

Tez örneklerini incelemek için tıklayın

Yüksek Lisans Tez Merkezi Ekonomi Konuları 

 • Sıcak Paranın ekonomiye etkisi
 • Türkiye'ye Aleyhine Sermaye Hareketleri ve Krizler
 • Sıcak Para, Finansal Krizler ve Alınacak Önlemlerin ekonomiye etkisi
 • Enflasyon Hedeflemesi ve sapmanın sebepleri
 • Süreklilik Nedenleri ve Sonuçları
 • Avrupa Birliğine girme   Sürecinde olan Türkiye'nin Tekstil Sanayii ve Örnek Bir Firma Analizi
 • Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörler İçerisinde pazarlama Etkinliğinin Ölçülmesi ve pazarlama Etkinliğinin Ölçülmesine Yönelik Uygulama
 • İthalat ve İhracatın Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri
 • Ekonomik Büyümeye Etki Eden Faktörlerden İthalat ve İhracat
 • Kayıt Dışı Ekonomi
 • Enflasyon, Enflasyon Hedeflemesi, Enflasyonla Mücadelede İzlenecek Yollar
 • BDDK'nın Türkiye Ekonomisini Üzerindeki Rolü
 • Türkiye Ekonomisinde Kobilerin Milli Gelire Katkıları (2000 - 2005)
 • Gümrük Birliği ve Türkiye Ekonomisine Yansımaları
 • Doğrudan Pazarlama ve Tüketici Açısından Doğrudan Pazarlamanın Önemi

 

 Ekonomi yüksek lisans alt bölümleri

 • Ekonomi
 • Finansal Ekonomi
 • Ekonomi Politikası
 • Ekonomi Tarihi
 • Ekonomi Teorisi
 • İnovasyon ve Girişimcilik Ekonomisi
 • Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme
 • Uluslararası Ekonomi
 • Uluslararası Ticaret ve Para Yönetimi
 • Ekonomi (İngilizce)
 • Ekonomi Tezli Yüksek Lisans

 

 Ekonomi Yüksek Lisans Dersleri

 • Ağ ve Bilgi Teknolojileri Ekonomisi
 • Banka İktisadı ödev hazırlama
 • Büyüme Teorileri
 • Çağdaş İktisadi Yaklaşımlar
 • Çağdaş Kalkınma Paradigmaları: Kuramlar, Politikalar ve Tartışmalar
 • Çevre İktisadı
 • Dinamik Analiz
 • Ekonometrik Yöntemler I
 • Ekonometrik Yöntemler II
 • Endüstrilerarası İktisat
 • Enerji Ekonomisi proje hazırlama
 • Finans Matematiği
 • Finansal Piyasalar
 • Global Finansal Sistem
 • Globalleşme ve Bölgesel İktisat
 • İktisadi Düşünce Tarihi
 • İktisat Tarihi
 • İktisatçılar için Matematik
 • İleri Karşılaştırmalı Makroiktisadi Analiz
 • İleri Karşılaştırmalı Makroiktisat
 • İleri Makro İktisat
 • İleri Mikro İktisat tez hazırlama
 • Kamu İktisatı: Mikro İktisadi Uygulamalar
 • Kuramsal İktisat Politikası
 • Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmaları İçin İleri Paleografya
 • Osmanlı İktisat Tarihi Araştırmaları için Paleografya
 • Oyun Teorisinin İktisadi Uygulamaları
 • Parasal İktisat
 • Refah İktisatı ve Kamu Tercihi
 • Rekabet Teorisi ve Regülasyon
 • Sanayi İktisatı ödev konusu
 • Sanayileşme Tarihi
 • Seminer (Türkiye Ekonomisinin yapısal Analizi)
 • Tarımsal Değişim Tarihi
 • Türev Piyasalar tez konusu
 • Türkiye İktisat Tarihi
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası İktisat Politikası
 • Uluslararası İktisat Teorisi
 • Uygulamalı Genel Denge tez hazırlama

 

 Ekonomi Yüksek Lisans programı olan özel üniversiteler

 • Akev 
 • Alanya Hamdullah Emin Paşa 
 • Anka Teknoloji 
 • Atılım 
 • Avrasya 
 • Bahçeşehir 
 • Başkent 
 • Beykent 
 • Bezmiâlem Vakıf 
 • Bilkent 
 • Biruni 
 • Bursa Orhangazi 
 • Canik Başarı 
 • Çankaya 
 • Çağ 
 • Doğuş 
 • Fatih Sultan Mehmet 
 • Fatih 
 • Gedik 
 • Gediz 
 • Haliç 
 • Hasan Kalyoncu 
 • Işık 
 • İbn-u Haldun 
 • İpek 
 • İstanbul 29 Mayıs 
 • İstanbul Arel 
 • İstanbul Aydın 
 • İstanbul Bilgi 
 • İstanbul Bilim 
 • İstanbul Esenyurt 
 • İstanbul Gelişim 
 • İstanbul Kemerburgaz 
 • İstanbul Kültür 
 • İstanbul Medipol 
 • İstanbul Rumeli 
 • İstanbul Sabahattin Zaim 
 • İstanbul Şehir 
 • İstanbul Ticaret 
 • İstinye 
 • İzmir Ekonomi 
 • İzmir 
 • Kadir Has 
 • Karatay 
 • Koç 
 • Konya Gıda Tarım 
 • Maltepe 
 • MEF 
 • Melikşah 
 • Mevlana 
 • Murat Hüdavendigar 
 • Nişantaşı 
 • Nuh Naci Yazgan 
 • Okan 
 • Özyeğin 
 • Piri Reis 
 • Sabancı 
 • Sanko 
 • Selahattin Eyyubi 
 • Süleyman Şah 
 • Şifa 
 • TED 
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji 
 • Toros 
 • Turgut Özal 
 • Türk Hava Kurumu 
 • Ufuk 
 • Uluslararası Antalya 
 • Üsküdar 
 • Yaşar 
 • Yeditepe 
 • Yeni Yüzyıl 
 • Yüksek İhtisas 
 • Zirve 
 • Kanuni

Ekonomi Yüksek Lisans programı olan devlet üniversiteleri

 • Abdullah Gül 
 • Adana Bilim ve Teknoloji 
 • Adıyaman 
 • Adnan Menderes 
 • Afyon Kocatepe 
 • Ağrı İbrahim Çeçen 
 • Ahi Evran 
 • Akdeniz 
 • Aksaray 
 • Alanya Alaaddin Keykubat 
 • Amasya 
 • Anadolu 
 • Ankara 
 • Ankara Sosyal Bilimler 
 • Ardahan 
 • Artvin Çoruh 
 • Atatürk 
 • Balıkesir 
 • Bandırma Onyedi Eylül 
 • Bartın 
 • Batman 
 • Bayburt 
 • Bilecik Şeyh Edebali 
 • Bingöl 
 • Bitlis Eren 
 • Boğaziçi 
 • Bozok 
 • Bursa Teknik 
 • Celal Bayar 
 • Cumhuriyet 
 • Çanakkale Onsekiz Mart 
 • Çankırı Karatekin 
 • Çukurova 
 • Deniz Harp Okulu
 • Dicle 
 • Dokuz Eylül 
 • Dumlupınar 
 • Düzce 
 • Ege 
 • Erciyes 
 • Erzincan 
 • Erzurum Teknik 
 • Eskişehir Osmangazi 
 • Fırat 
 • Galatasaray 
 • Gazi 
 • Gaziantep 
 • Gaziosmanpaşa 
 • Gebze Teknik 
 • Giresun 
 • Gülhane Askeri Tıp Akademisi
 • Gümüşhane 
 • Hacettepe 
 • Hakkari 
 • Harran 
 • Hava Harp Okulu
 • Hitit 
 • Iğdır 
 • İnönü 
 • İskenderun Teknik 
 • İstanbul Medeniyet 
 • İstanbul 
 • İstanbul Teknik 
 • İzmir Kâtip Çelebi 
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Kafkas 
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam 
 • Karabük 
 • Karadeniz Teknik 
 • Karamanoğlu Mehmetbey 
 • Kara Harp Okulu
 • Kastamonu 
 • Kırıkkale 
 • Kırklareli 
 • Kilis 7 Aralık 
 • Kocaeli 
 • Necmettin Erbakan 
 • Mardin Artuklu 
 • Marmara 
 • Mehmet Akif Ersoy 
 • Mersin 
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
 • Muğla Sıtkı Koçman 
 • Mustafa Kemal 
 • Muş Alparslan 
 • Namık Kemal 
 • Nevşehir Hacı Bektaş Veli 
 • Niğde 
 • Ondokuz Mayıs 
 • Ordu 
 • Orta Doğu Teknik 
 • Osmaniye Korkut Ata 
 • Pamukkale 
 • Polis Akademisi
 • Recep Tayyip Erdoğan 
 • Sakarya 
 • Selçuk 
 • Siirt 
 • Sinop 
 • Süleyman Demirel 
 • Şırnak 
 • Trakya 
 • Tunceli 
 • Türk Alman 
 • Türkiye Sağlık Bilimleri 
 • Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji 
 • Uludağ 
 • Uşak 
 • Yalova 
 • Yıldız Teknik 
 • Yıldırım Beyazıt 
 • Yüzüncü Yıl 
 • Bülent Ecevit

Ekonomi eğitimi alan yüksek lisans öğrencilerine verdiğimiz akademik hizmetler

Yüksek lisans Ödev : ekonomi yüksek lisans öğrencileri için ödev yapıyoruz.

Soru : Yüksek lisans ekonomi eğitimi alan öğrencilere sorularında destek veriyoruz.

Proje : ekonomi yüksek lisans ile ilgili projelerinizde size destek veriyoruz

Makale : ekonomi yüksek lisans öğrencilerine makale yazma, makale hazırlama desteği verilir.

Assignment: İngilizce yüksek lisans, ingilizce MBA , ingilizce master yapan öğrencilere assignment ödevlerinde yardımcı oluyoruz

Yüksek lisans Tez Hazırlama : ekonomi yüksek lisans öğrencilerine ingilizce ve türkçe olarak tez yazımı yapmaktayız.

Tez düzenlemesi : ekonomi yüksek lisans, MBA öğrencileri , master öğrencileri için tez düzenlemesi yardım verilir.

 

 

JSN Sky template designed by JoomlaShine.com