Ekonometri

Ekonometri yüksek lisans yapan öğrencilere akademik danışmanlık desteği vermekteyiz. Ödev hazırlama, proje yapma ve tez yazım konularında destek vermekteyiz. Zor bölümlerden biri olduğu için öğrenciler bazı derslerden destek almak ister. Bu yüzden biz de desteğe ihtiyacı olan öğrencilere destek sunuyoruz. 

 

 

 Ekonometri Yüksek lisans bölümlerinde verilen dersler

 • EKONOMETRİ I
 • EKONOMETRİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
 • UYGULAMALI MAKRO EKONOMİ I
 • UYGULAMALI MİKRO EKONOMİ I
 • MATEMATİKSEL İSTATİSTİK
 • İLERİ EKONOMETRİK VE İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR I
 • OLASILIKSAL SÜREÇLER
 • DOĞRUSAL ZAMAN SERİLERİ
 • OPTİMİZASYON
 • YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER I
 • RİSK ANALİZİ
 • KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEMESİ
 • ÖRNEKLEME KURAMI
 • EKONOMETRİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
 • EKONOMETRİ II
 • YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ
 • Ekonometri 
 • Ekonometri
 • EKONOMETRİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
 • UYGULAMALI MAKROEKONOMİ II
 • UYGULAMALI MİKRO EKONOMİ II
 • İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER
 • İLERİ EKONOMETRİK VE İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR II
 • EKONOMETRİK MODELLER
 • DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİLERİ
 • FİNANSAL EKONOMETRİ
 • MİKROEKONOMETRİ
 • PANEL VERİ EKONOMETRİSİ
 • YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II
 • PARAMETRİK OLMAYAN EKONOMETRİ
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II
 • VARYANS ANALİZİ VE DENEY TASARIMI
 • SAYISAL ÇÖZÜMLEME
 • EKONOMETRİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ
 • UZMANLIK ALAN DERSİ
 • EKONOMETRİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ
 • UZMANLIK ALAN DERSİ
 • LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIK
 • UZMANLIK ALAN DERSİ
 • YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ
 • Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
 • Seçmeli Dersler
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER I
 • ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER II
 • DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİLERİ
 • DOĞRUSAL ZAMAN SERİLERİ
 • EKONOMETRİK MODELLER
 • FİNANSAL EKONOMETRİ
 • İLERİ EKONOMETRİK VE İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR I
 • İLERİ EKONOMETRİK VE İSTATİSTİKSEL YAZILIMLAR II
 • İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER
 • KATEGORİK VERİ ÇÖZÜMLEMESİ
 • MATEMATİKSEL İSTATİSTİK
 • MİKROEKONOMETRİ
 • OLASILIKSAL SÜREÇLER
 • OPTİMİZASYON
 • ÖRNEKLEME KURAMI
 • PANEL VERİ EKONOMETRİSİ
 • PARAMETRİK OLMAYAN EKONOMETRİ
 • RİSK ANALİZİ
 • SAYISAL ÇÖZÜMLEME
 • UYGULAMALI MAKRO EKONOMİ I
 • UYGULAMALI MAKROEKONOMİ II
 • UYGULAMALI MİKRO EKONOMİ I
 • UYGULAMALI MİKRO EKONOMİ II
 • VARYANS ANALİZİ VE DENEY TASARIMI
 • YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I
 • YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI II

 

 

Ekonometri Yüksek Lisans programı verilen üniversiteler

 • Atatürk 
 • Dokuz Eylül 
 • Dumlupınar 
 • İnönü 
 • Harran 
 • İstanbul 
 • Karadeniz Teknik 
 • Kırıkkale 
 • Marmara 
 • Pamukkale 
 • Süleyman Demirel 
 • Trakya 
 • Uludağ 
 • Çukurova 
 • Gazi 
 • Antalya

 

Pamukkale Üniversitesi

Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans eğitimi alan öğrencilere akademik hizmet vermekteyiz. Ödev, proje, makale, tez, essay yazdırmak isteyen öğrencilere destek vermekteyiz. Pamukkale Üniversitesinde yüksek lisans yapan öğrencilere ödev hazırlama, proje yapma, tez yazımı ve tez düzenlemesi alanlarında destek verilir. 

 Pamukkale Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

 •  Anatomi
 •  Antrenman ve Hareket Bilimleri
 •  Arkeoloji - Klasik Arkeoloji
 •  Beden Eğitimi ve Spor
 •  Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
 •  Bilgisayar Mühendisliği
 •  Biyofizik
 •  Biyoistatistik
 •  Biyoloji
 •  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
 •  Çevre Mühendisliği
 •  Eğitim Programları ve Öğretim
 •  Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi
 •  Ekonometri
 •  Ekonomi (İktisat)
 •  Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 •  Endüstri Mühendisliği
 •  Felsefe
 •  Fizik
 •  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
 •  Fizyoloji
 •  Fransız Dili ve Edebiyatı
 •  Gıda Mühendisliği
 •  Güzel Sanatlar - Müzik Eğitimi
 •  Güzel Sanatlar - Resim-İş Eğitimi
 •  Halk Sağlığı
 •  Hemşirelik - Halk Sağlığı Hemşireliği
 •  Hemşirelik - Hemşirelik Esasları
 •  Histoloji ve Embriyoloji
 •  İlköğretim - Fen Bilgisi
 •  İlköğretim - Matematik
 •  İlköğretim - Okul Öncesi
 •  İlköğretim - Sınıf Öğretmenliği
 •  İlköğretim - Sosyal Bilgiler
 •  İngiliz Dili Eğitimi
 •  İngiliz Dili ve Edebiyatı
 •  İnşaat Mühendisliği
 •  İş ve Uğraşı Tedavisi
 •  Jeoloji Mühendisliği
 •  Kimya
 •  Kimya Mühendisliği
 •  Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım
 •  Makine Eğitimi
 •  Makine Mühendisliği
 •  Maliye
 •  Matematik
 •  MBA (İşletme)
 •  Otomotiv Mühendisliği
 •  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 •  Sanat Tarihi
 •  Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
 •  Sosyoloji
 •  Sporda Psikososyal Alanlar
 •  Tarih
 •  Tekstil Mühendisliği
 •  Tıbbi Biyokimya
 •  Tıbbi Biyoloji
 •  Tıbbi Farmakoloji
 •  Tıbbi Mikrobiyoloji
 •  Türk Dili ve Edebiyatı
 •  Türk Dili ve Edebiyatı - Yeni Türk Dili
 •  Türk Dili ve Edebiyatı - Yeni Türk Edebiyatı
 •  Türkçe Eğitimi

Pamukkale Üniversitesi yüksek lisans programları nelerdir, yüksek lisans Pamukkale Üniversitesinde hangi bölümler var, Pamukkale Üniversitesi yüksek lisans bölümleri, Pamukkale Üniversitesi yüksek lisans ücretleri nedir, Pamukkale Üniversitesi yüksek lisans koşulları nedir , burs, dersler nelerdir, hangi dersler , kayıtlar ne zaman, hangi bölümlere kayıt yapabilirim , mülakat soruları, bilim sınavı, tez yazım kılavuzu, tezsiz yüksek lisans

Uşak Üniversitesi

 

Uşak Üniversitesi yüksek lisans öğrencilerine ödev, proje, tez hazırlamada akademik destek vermekteyiz.

 


Uşak Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Programları

 • Coğrafya 
 • Eğitim Bilimleri 
 • Ekonomi (İktisat) 
 • Fen Bilgisi Eğitimi 
 • Geleneksel Türk Sanatları 
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 
 • Kamu Yönetimi 
 • Kimya 
 • Maden Mühendisliği 
 • Makine Mühendisliği 
 • Maliye 
 • Matematik Eğitimi 
 • Matematik 
 • MBA (İşletme) 
 • Seramik 
 • Sınıf Öğretmenliği 
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 
 • Tarih 
 • Tekstil Mühendisliği 
 • Temel İslam Bilimleri 
 • Türk Dili ve Edebiyatı 
 • Türkçe Eğitimi

Yalova Üniversitesi

 

 

Yalova Üniversitesi Yüksek Lisans Programları

 • Atık Yönetimi 
 • Bankacılık ve Finans 
 • Bilgisayar Mühendisliği 
 • Bilişim Teknolojileri 
 • Ekonomi (İktisat) 
 • Endüstri Mühendisliği 
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği 
 • Enerji Yönetimi 
 • Hukuk – Kamu Hukuku 
 • İnsan Kaynakları ve Çalışma İlişkileri 
 • Kimya ve Süreç Mühendisliği 
 • MBA (İşletme) 
 • Mühendislik Yönetimi 
 • Polimer Bilimi ve Teknolojisi 
 • Polimer Mühendisliği 
 • Sosyal Hizmetler 
 • Sosyal Politika 
 • Temel İslam Bilimleri 
 • Uluslararası İlişkiler 
 • Uluslararası Parasal Ekonomi 
 • Uluslararası Ticaret ve Finansman

Diğer Makaleler...

JSN Sky template designed by JoomlaShine.com